Publication Laka-library:
de anti-kernenergiebeweging, klaar voor de nieuwe strijd?

AuthorJ.Hontelez
1-01-2-10-47.pdf
DateAugust 1984
Classification 1.01.2.10/47 (ANTI-NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND)
Front

From the publication:

John Hontelez
de anti-kernenergiebeweging,
klaar voor de nieuwe strijd?
Uit: Socialistisch Perspectief, 
augustus 1984

Na de zomervakantie begint voor de anti-kernenergiebeweging een
nieuwe fase in de strijd. De regering komt in september met een
energienota waarin ondubbelzinnig voor kernenergie gekozen wordt.
Voorzover nu bekend is, zal ze inzetten met vier kerncentrales van
elk 1000 Megawatt. Na het uitkomen van deze nota zal een verkorte
inspraakprocedure worden georganiseerd en in 1985 nog moet het parlement
de plannen van de regering goedkeuren.
Deze ontwikkeling bevestigt de voorspellingen van de felste kritici
van de Brede Maatschappelijke Diskusie die begin dit jaar beeindigd
werd. De regering negeert, maar dan ook volkomen, de opvattingen
en ideeen die In de Brede Maatschappelljke Diskussie naar voren zijn
gebracht:. Wat niet wll zeggen dat die daarmee volkomen nutteloos
is geweest; de maatschappelljke ondersteuning van de anti-kernenergiestrijd
is er door gegroeid, vooral ook omdat de mi1ieuvriendelijke
alternatieven beter zijn uitgewerkt en maatschappelijk breder geakcepteerd
zijn.

De anti-kernenergiestrijd van de komende jaren zal op essentiele punten
verschillen met die van de voorafgaande elf jaar. Negatief pakken
de volgende punten uit: