Publication Laka-library:
Stralingsgevaar, Volluxpaaiers, en de Atoomstaat. De levensloop van de Nederlandse antikernenergiebeweging aan de hand van visuele bronnen, tussen 1970 en 1986.

AuthorCh.van de Kerkhof
1-01-2-10-49.pdf
DateAugust 2018
Classification 1.01.2.10/49 (ANTI-NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND)
Front

From the publication:

Stralingsgevaar, Volluxpaaiers, en de Atoomstaat.
De levensloop van de Nederlandse antikernenergiebeweging aan de hand van visuele
bronnen, tussen 1970 en 1986.

Bachelorscriptie
Naam: Chiel van de Kerkhof (S4361865)
Begeleider: Dr. A. Van Veen
Radboud Universiteit Nijmegen
Bachelor Geschiedenis
Datum: 15 augustus 2018

Abstract:
In deze scriptie is onderzocht hoe de in de literatuur besproken levensloop van de Nederlandse
antikernenergie tussen 1970 en 1986 terug te zien is in het door haar gebruikte beeldmateriaal. Er is
betoogd dat de huidige literatuur een nuancering behoeft om de heterogeniteit van de
antikernenergiebeweging beter te benadrukken. Om dit te onderzoeken zijn posters, buttons en een
‘illegaal’ Asterix-stripboek geanalyseerd aan de hand van het concept propaganda.