Publication Laka-library:
Ontmanteling deeltjesversneller NIKHEF

AuthorLaka
1-01-2-12-17.pdf
DateApril 2000
Classification 1.01.2.12/17 (LAKA FOUNDATION)
Front

From the publication:

INLEIDING

In 1998 heeft het Nationaal Instituut voor Kern- en Hoge Energie Fysica (NIKHEF) 
haar lineaire deeltjesversneller op het terrein aan de Kruislaan te Amsterdam 
buiten bedrijf gesteld. Aangezien het bedrijven van een deeltjesversneller leidt 
tot radioactieve activering van onderdelen is de stichting Laka als adviserende 
partij bij de ontmanteling betrokken op verzoek van het Wijkopbouworgaan 
Watergraafsmeer.

Door middel van een gesprek met dhr. Louwrier van het NIKHEF en een door NIKHEF 
opgesteld (concept) plan van aanpak heeft de stichting Laka een eerste oordeel 
opgesteld over de ontmanteling. In deze notitie zal uitleg worden gegeven over de 
gemaakte plannen en reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Vanwege de vondst deze maand van een met radioactiviteit besmette pijpleiding op
het voormalige NIKHEF terrein aan de Oosterringdijk zal ook hierop worden ingegaan. 
Deze nieuwe ontwikkeling sluit aan op eerdere projecten die de stichting Laka 
uitvoerde met betrekking tot het NIKHEF. In voorgaande jaren was Laka betrokken bij 
de sloop van de oude NIKHEF gebouwen aan de Oosterringdijk en een onderzoek naar 
mogelijke bodemvervuiling op dat terrein.

We vermelden dat Laka zich rond het NIKHEF beperkt heeft tot haar werkterrein
radioactiviteit en straling. Bij de bodemvervuiling spelen ook andere stoffen een rol,
zoals asbest en chemische vervuiling van de voormalige gasfabriek.

Stichting Laka
april 2000