Publication Laka-library:
Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost en Oost Nederland ten behoeve van het onderzoek naar de opberging van radioactief afval in zoutformaties

AuthorRIVM, H.E.Beekman, P.Glasbergen, A.F.M.Slot, H.F.Prins
DateFebruary 1989
Classification 1.01.4.30/56 (WASTE - GEOLOGICAL DISPOSAL IN SALT/CLAY)
Front

From the publication:

SAMENVATTING
kader en doel
In het kader van de eerste fase van het onderzoeksprogramma 
inzake geologische opberging van radioactief afval is een 
inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens uitgevoerd. 
Het onderzoeksprogramma is in 1984 door de Commissie Opberging te 
Land (OPLA) samengesteld. Het onderzoeksgebied omvat die delen van 
Noordoost Nederland waar zoutvoorkomens met een dikte van meer dan 
200 m aanwezig zijn. Het voorliggende rapport omvat uitsluitend een 
inventarisatie en evaluatie van materiaal uit openbaar toegankelijke
 bronnen.
De resultaten van de inventarisatie en evaluatie hebben als belangrijkste
doel de veiligheidsstudie, die eveneens in OPLA-kader wordt uitgevoerd, te
ondersteunen. Voor de opzet, binnen deze veiligheidsstudie, van mogelijke
scenario's die vrij zetting, transport en gevolgen in termen van doses voor
de mens beschrijven, is inzicht in de geohydrologische opbouw van de
ondergrond en in het grondwatersysteem vereist. De parameters, die het
grondwatersysteem karakteriseren, zijn nodig voor de opzet van de modellen
voor transport van radionucliden door de ondergrond.
Aangezien de beschikbare informatie afkomstig is uit onderzoek, dat voor
geheel andere doelen is uitgevoerd, treden er een aantal problemen op. De
dichtheid van de informatie met name wat de diepere lagen betreft is zeer
beperkt. Daarnaast is de informatie over een bepaalde afzetting vaak
geconcentreerd op een klein gebied, dat intensief is onderzocht, wederom
voor andere doeleinden dan hier aan de orde zijn. Om dezelfde reden is ook
de beschikbare informatie niet optimaal. Parameters die nodig zijn voor de
beschrijving van nuclidenmigratie, zoals de watersamenstelling, de
structuur en de geochemische eigenschappen van de afzettingen ontbreken
voor een aanzienlijk deel. Bovendien ontbreekt veelal ook de fundamentele
kennis omtrent de optredende geochemische processen.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.