Publication Laka-library:
Radioactief afval - waar laten we het?

AuthorPeter Löhnberg
DateOctober 2020
Classification 1.01.4.30/77 (WASTE - GEOLOGICAL DISPOSAL IN SALT/CLAY)
Front

From the publication:

Is radioactief afval, dat honderdduizenden jaren lang blijft stralen, in Nederland veilig op te bergen in een kleilaag? Van 2011 tot 2019 heeft men nagegaan of deze eindberging de radioactieve straling in het leefmilieu onder de toegestane dosis zou houden. Hiertoe werden wiskundige modellen gebruikt.
Peter Löhnberg, specialist in het ontwikkelen van zulke modellen op basis van experimenten, verbaasde zich over de manier waarop dit onderzoek werd verricht en over de publiciteit dat deze berging veilig zou zijn.
In dit boek beschrijft hij in begrijpelijke taal eerst het Nederlandse beleid op het gebied van de eindberging van radioactief afval en hoe zo'n berging zou moeten worden ontworpen. Vervolgens legt hij uit waarom bij het verrichtte onderzoek de veiligheid niet is aangetoond.
Ten slotte gaat hij in op wat er nodig is om te komen tot een optimale eindberging van ons kernafval.

Anders dan de standaardtekst hier onder stelt, wordt deze publicatie niet gekopieerd.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.