Publication Laka-library:
Geen atoomafval in zee

AuthorEls, Geert,
DateMay 1982
Classification 1.01.4.99/01 (WASTE - ACTIONS)
Front

From the publication:

Inleiding

Voor radioaktief afval bestaat geen 'oplossing' die mens en natuur kan beschermen 
tegen de langzame of snelle, verwoestende werking van straling. Politici en 
technokraten hoeven wat ons betreft ook niet op zoek te gaan naar deze 'oplossing'. 
Ze kunnen beter nu de hele kernindustrie opdoeken, want daar komt het grootste 
gedeelte van het afval vandaan.

Dat is de onverzoenlijke invalshoek van waaruit dit boek over radioaktief afval 
en het verzet tegen de dumpingen is geschreven. Wij zien dit verzet als een 
onderdeel van de anti-kernenergiestrijd, die net als de atoomlobby internationaal 
is. In de eerste plaats zou het logies zijn het probleem van het afval bij de 
bron, de kerncentrale dus, aan te pakken. Daar is het de atoomlobby immers om te 
doen: schijnbaar zo goedkoop mogelijk elektriciteit produceren en het probleem 
van het radioaktief afval, dat deze kernenergie produceert, doorschuiven naar de 
komende generaties. De natuur er mee opschepen, want die kan immers niet 
protesteren. Onmiddellijke stopzetting van alle kerncentrales dus. Maar zolang 
die nog draaien, moeten ze het toch ergens kwijt zien te raken. Daarom gaan ze 
gewoon door met het zorgeloos dumpen. Wij vinden dat een misdaad, net als alle 
andere onderdelen van de kernenergiecyclus. 

En daarom kunnen wij niet rustig thuis blijven zitten, wetende dat er een 
transport rijdt met afval dat de komende generaties gaat vergiftigen.
Vanuit Den Haag hoef je niets meer te verwachten. Daar zit notabene een 
staatssekretaris Lambers die jaren lang tegen de dumpingen is geweest, de 
komende dumping te verdedigen. Ze kan zgn. het beleid niet van de ene op de 
andere dag veranderen. Ze zien daar in Den Haag ook wel in dat dumping geen 
'gelukkige' oplossing is. Ze zijn daar naarstig op zoek naar 
opslagmogelijkheden op land zoals de 'tijdelijke' opslag bij kerncentrales en 
de opslag in zoutkoepels. Maar ja, er zijn nog vele 'bestuurlijke' problemen 
want op zee tref je behalve een boot van Greenpeace geen verzet aan en op land 
wel. Want ergens in Nederland zullen mensen dan op of naast het afval moeten
 gaan wonen., dat heb je nou eenmaal met zo'n dichtbevolkt land. Wij laten ons 
niet afhouden van verzet tegen dumpingen, niet door welke kommissie, 'brede 
maatschappelijke diskussie 'dan ook.

Dit boek gaat zowel over de problematiek van het radioaktief afval als over het 
verzet daartegen. Nadat wij hadden meegedaan aan de akties tegen de dumping in 
sept. '81 besloten we om verschillende redenen hier een boek over te maken

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.