Publication Laka-library:
Geen atoomafval in de Achterhoek

AuthorBasisgroepen Oost
1-01-4-99-03.pdf
DateApril 1988
Classification 1.01.4.99/03 (WASTE - ACTIONS)
Front

From the publication:

DE FIETSTOCHT

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 april 1988 gaat een groep mensen door de Achterhoek 
fietsen. Niet zo maar een toeristisch tochtje, maar als protest tegen de plannen 
om daar radioaktieve troep onder de grond te stoppen.
Het preciese waarom, het waar, wanner en hoe lees je hieronder. Sluit je aan! 
Natuurlijk kun je ook een gedeelte mee fietsen.

Fietstocht

De fietstocht op 15 en 16 april door de Achterhoek wordt gehouden om bekendheid 
te geven aan overheidsplannen om in de Achterhoek een ondergrondse zoutmijn aan 
te leggen die als afvalopslagplaats voor radio-aktief- en chemischafval moet gaan 
dienen.
De plannen om radioaktief afval in zoutkoepels op te bergen zijn niet van gisteren 
of vandaag. In 1976 werden er 5 plaatsen in het noorden van het land aangewezen 
voor mogelijke ondergrondse opslag. Na veel verzet werd daar in 1982 van afgezien. 
Nu ligt er een lijst met 34 mogelijke opbergplaatsen in noord en oost Nederland. 
(zie ook elders in deze brochure).
De kans dat er bij die 34 plaatsen ééntje zit die op provinciaal of gemeentelijke 
nivo minder tegenwerking of zelfs medewerking aan opslag geeft is dus groter. 
De gemeente Lichtenvoorde bijvoorbeeld, wijst opslag van radioaktief afval op haar
grondgebied niet bij voorbaat af.

Om bekendheid aan en informatie over deze plannen te geven dus een fietstocht.
Daarnaast is het een prachtige tocht door het Achterhoekse landschap, waaruit eens 
te meer zal blijken dat het de moeite waard is deze streek zoveel mogelijk intakt 
te blijven houden.

De tocht voert door een negental gemeentes. Daarbij zijn alle gemeentes die een
 mogelijke opslagplek op hun grondgebied aangewezen hebben gekregen: Ruurlo, Groenlo, 
Lichtenvoorde en Winterswijk. Verder worden er een aantal aangrenzende gemeentes 
bezocht, waaronder Vreden in West-Duitsland.

Daar er een zo breed mogelijk verzet tegen de opslagplannen moet komen, vindt er in 
alle te bezoeken plaatsen een korte manifestatie plaats rond kernafvalvaten en worden
er petities overhandigd aan alle gemeenteraadsfrakties. In deze petitie zal hun 
gevraagd worden een duidelijk standpunt in te nemen tegen de zoutkoepel plannen.