Publication Laka-library:
Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2014/2015

AuthorEuropean Commission
1-01-8-51-32.pdf
DateFebruary 2018
Classification 1.01.8.51/32 (PETTEN RESEARCH LOCATION - HFR)
Front

From the publication:

EUROPESE COMMISSIE
Brussel, 27.2.2018
COM(2018) 76 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN NET EUROPEES PARLEMENT
Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2014-2015

Op 13 november 2012 heeft de Raad een vierjarig (2012-2015), door het Gemeenschappelijk
Centrum voor Onderzoek (Joint Research Centre - JRC) uit te voeren aanvullend
onderzoeksprogramma vastgesteld voor de exploitatie van de in het Nederlandse Petten
gevestigde hogefluxreactor (HFR). Overeenkomstig artikel 4 van het desbetreffende besluit
van de Raad dient de Commissie het Europees Parlement en de Raad op de hoogte te houden
door hen verslagen voor te leggen betreffende de tenuitvoerlegging van dit aanvullende
onderzoekspogramma. Er is reeds een tussentijds verslag opgesteld over de periode 2012-
2013. In dit eindverslag zal bijgevolg worden ingegaan op de resterende periode 2014-2015.
De HFR is sinds 1961 in gebruik en kan op tal van plaatsen blootstaan aan straling
(reactorkern, rcflectorzone en bassinwand).
De voornaamste doelstellingen van het aanvullende onderzoeksprogramma zijn 
- zorgen voor een veilige en betrouwbare exploitatie van de HFR om de
beschikbaarheid van neutronen voor experimenten te waarborgen;
- een efficiënt gebruik van de HFR door onderzoeksinstellingen mogelijk maken voor
een breed scala van disciplines: verbetering van de veiligheid van kernreactoren;
volksgezondheid inclusief de ontwikkeling van medische isotopen: kernfusie;
fundamenteel onderzoek en opleiding; afvalbeheer, met inbegrip van de
mogelijkheid veiligheidskwesties te bestuderen met betrekking tot splijtstoffen voor
reactorsystemen die van belang zijn voor Europa.