Publication Laka-library:
De voorwaarden waaronder de ontmanteling van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gepland zou moeten worden

AuthorEuropese Commissie
1-01-8-51-33.pdf
DateApril 1997
Classification 1.01.8.51/33 (PETTEN RESEARCH LOCATION - HFR)
Front

From the publication:

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD
            EN HET EUROPEES PARLEMENT

over de voorwaarden waaronder de ontmanteling van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten
               gepland zou moeten worden


 Inleiding

 Ontmanteling is voor de HFR geen acute praktische noodzaak. De reactor verkeert in zeer
 goede technische conditie dat werd bereikt door de belangrijkste componenten
 voortdurend aan te passen en tijdig te vernieuwen. Bij de resterende levensduune van het
 huidige reactorvat - dat in 1984-1985 werd vervangen en een totale ontwerp-levensduurte
 heeft van 30 jaar - zal de HFR tot 2015, en misschien nog wel langer, in werking kunnen
 blijven; de om de drie jaar verrichte bedrijfsinterne onderzoeken moeten dit bevestigen.
 Bovendien is er nog een reactorvat met volledige vergunning - identiek aan het huidige
 HFR-vat- dat gebruikt kan worden wanneer het drukvat nogmaals moet worden
 vervangen.

 Daarom zal de Commissie rond het jaar 2015 de keuze hebben tussen drie mogelijkheden:
 - de HFR definitief stilleggen en haar ontmanteling voorstellen;
 - na nauwkeurige beoordeling van de toestand van het drukvat besluiten tot verlenging
  van het bestaan van de reactor met het huidige vat;
 - volgend op een beoordeling van de toestand van het drukvak besluiten tot vervanging.
 In tabel 1 en 2 zijn de bij de eerste en derde optie behorende lange termijn-HFL
 bedrijfsplannen schematisch weergegeven.

Voor een keuze tussen deze opties zal diepgaand overleg moeten worden gevoerd met de
Nederlandse vergunningverlenende autoriteiten, de lidstaten die dan de HFR zullen
steunen en de klanten Het besluit zal voornamelijk worden genomen, gebaseerd op een
beoordeling van de economische levensvatbaarheid van de reactor op dat tijdstip.

Daarom zal de vraag of de HFR ontmanteld dient te worden enkel na 2015 moeten
worden beantwoord en misschien pas midden volgende eeuw actueel worden Niettemin
kan, onafhankelijk van het beslissingstijdstip, aan de hand van de kenmerken van de HFR
een beschrijving van het ontmantelingsproces en een kostenberekening worden opgesteld

Deze vraag wordt in dit document behandeld en is bestudeerd door deskundigen
[DETEC, Duitsland], die de haalbaarheid van het voorgestelde en de schattingen van de
hoeveelheden afval waarvan is uitgegaan, hebben bevestigd (DETEC is een erkend bedrijf
met ervaring op het gebied van ontmanteling en een gemeenschappelijk dochterbedrijf van
SIEMENS en NUKEM)

De commentaren van de deskundigen zijn in het rapport van de Commissie opgenomen.
Desondanks leek het ons nuttig de oorspronkelijke Engelse versie van het technische
rapport van DETEC bij te voegen