Publication Laka-library:
Kernenergie. Stand der techniek, ruimtelijke inpassing en de organisatie van besluitvorming (kerncentrale op Maasvlakte)

AuthorSmartport
1-01-9-70-01.pdf
DateNovember 2021
Classification 1.01.9.70/01 (MAASVLAKTE)
Front

From the publication:

Kernenergie
Stand der techniek, ruimtelijke inpassing en de organisatie van besluitvorming
Een verkenning

SmartPort is een samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, 
Deltalinqs, de gemeente Rotterdam, TNO, Marin, Deltares, de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en de Technische Universiteit Delft.

Auteurs:
Prof. dr. H. Geerlings | Erasmus School of Social and Behavioral Sciences
Dr. B. Kuipers | Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics

Verkenning van inpasbaarheid kerncentrales op de Maasvlakte.

• Concurrerende energiesystemen
Er zijn op dit moment vergaande plannen om klimaatneutrale energie in de vorm 
van aanlanding off-shore wind en waterstof als energie- en grondstoffenstroom te 
importeren en te produceren. Hiervoor is in het havengebied ruimte nodig. De 
beschikbare ruimte in de haven is beperkt. De realisatie van een kerncentrale 
zet deze opties, waarvoor breed draagvlak is, verder onder druk.
Bovenstaande problematiek en de toepassing van kernenergie in de Rotterdamse 
haven kan niet los worden gezien van toekomstige energiebehoefte van zowel 
Noordwest Europa voor de haven als stad.