Publication Laka-library:
Uraniumwinning, voorzieningszekerheid, milieu en gezondheidseffecten en de relevantie voor Nederland (Bijlage Randvoorwaarden VROM)

AuthorClingendael
6-01-2-20-86.pdf
DateOctober 2006
Classification 6.01.2.20/86 (URANIUM - MINING / PRODUCTION / STOCKS / PRICES)
Front

From the publication:

             Uraniumwinning
             Voorzieningszekerheid, milieu- en
             gezondheidseffecten en relevantie voor
             Nederland
Clingendael International Energy Programme
Uraniumwinning

Voorzieningszekerheid, milieu- en
gezondheidseffecten en relevantie voor
Nederland
Clingendael International Energy Programme

Oktober 2006
iv


Deze studie is onder verantwoordelijkheid van het Clingendael International Energy Programme
geschreven voor het ministerie van VROM.

Projectleider: Stephan Slingerland (CIEP)

Research team:
Lucia van Geuns (CIEP)
Jacques de Jong (CIEP)
Harry Croezen (CE)
Benno Schepers (CE)
Jos Benner (CE)
Roland Jansma (NRG)
Emmy Meijne (NRG)
Cor Timmermans (NRG)
Jan van Hienen (NRG)

De auteurs van dit rapport willen graag de volgende personen en instanties bedanken die hebben
bijgedragen aan het tot stand komen van dit rapport: De begeleidingscommissie, bestaande uit prof. K.
Weber , dr A.B. Westerhof (Westcourt Geoconsult), drs. J. Thijssen en dr. R. Teule (Greenpeace) en
dr. G. Delfini (Ministerie VROM); Verder prof. T.H.J.J. van der Hagen en staf van het Reactor
Instituut Delft, dhr J. Wieman (EPZ) en dhr A. Keverling Buisman, die eerdere versies van het rapport
van aanvullend commentaar hebben voorzien.


Clingendael International Energy Programme (CIEP)
CIEP is affiliated to the Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. CIEP acts as an
independent forum for governments, non-governmental organisations, the private sector, media, politicians and
all others interested in changes and developments in the energy sector.

CIEP organises lectures, seminars, conferences and roundtable discussions. In addition CIEP members of staff
lecture in a variety of courses and training programmes. CIEP’s research, training and activities focus on three
themes:
   • regulation of energy markets (oil, gas, electricity) in the European Union;
   • the int