Adder

Title:

De remtest: onderzoek van de verspreiding van radioactiviteit bij een ernstig reactorongeluk

AuthorAndriesse, C.D.
Linkhttps://www.laka.org/docu/tijdschriften/energiespectrum/es-1984-8-9-remtest-andriesse.pdf
DescriptionDe aanvaardbaarheid van kernenergie hangt opvallend samen met het oordeel over veiligheid. Aldus een conclusie van de Brede Maatschappelijke Discussie (1). In het Eindrapport van de stuurgroep der discussie is echter niet meer dan een enkele bladzijde aan de veiligheidsargumentatie gewijd. Deze onevenredigheid van belang en aandacht wordt versterkt door het ontbreken van een eigen toetsing van die argumentatie. Dit had gekund door bij voorbeeld een oordeel te vragen van onderzoekers die zich nog niet eerder aan conclusies hebben verbonden. Het Eindrapport verwijst alleen naar bevindingen van de Commissie Reactorveiligheid (2), die inhouden dat in het verleden de omvang van de ernstigste reactorongelukken is overschat. Onvermeld blijft dat volgens sommigen ook in het ergst denkbare geval het aantal slachtoffers klein zal zijn (3).
Date 1 September 1984
Page number188-193
MagazineEnergie Spectrum, Petten, Nederland
Blad ECN
Year 8
No9
Number of pages 5
Tags: DISCHARGES AIR - Radioactive discharges and pollution of the air
BMD - Broad Public Discussion
REACTOR SAFETY -
GENERAL TECHNICAL INFORMATION -
ACCIDENTS NUCLEAR POWER PLANTS -
SAFETY RESEARCH -
NRC - US: Nuclear Regulatory Commission
KEMA - Dutch company for Inspection of Electro technical materials
HEALTH POPULATION - healtheffect on population of radioactivity
SOURCETERM - Radioactive source

similar articles

« previous article - next article »