Adder

Title:

Approche francaise en matiere d'accident

DescriptionOver H-procedures (=Hors-dimensionnement) en U-procedures (=Ultimes). Hoe wordt er in Frankrijk omgegaan met ernstige ongelukken. Hoe kunnen ongelukken met de reactor kunnen worden voorkomen. Bronterm. Al met al een interessant doch af en toe technisch verhaal over risico's/bronterm/stralingsgevolgen. Voorbeelden van Paluel, Cattenom, Creys-Malville. Over deze laatste uitgebreid over de problemen die er waren bij het opstarten van Superphenix. Verder iets over de internationale situatie en R & D programma's van diverse landen: USA, Duitsland, Japan, GB, Zweden, Canada. Ook een financieel overzicht van wat diverse landen uitgeven aan R & D.
Date 1 January 1986
Page number3
MagazineLa Gazette Nucleaire, Orsay, Frankrijk
Year 10
No74
Number of pages 0
Tags: SOURCETERM - Radioactive source
FRANCE - France
RISK ANALYSE -
SAFETY GENERAL -

similar articles

This article is available in Laka's library. Request a copy or a scan by mail.

next article »