the Laka catalogue

Overview on author gezondheidsraad

datetitleauthorcategory
2021-10 Nucleair risico, duurzame ontwikkeling en energietransitie Hoge gezondheidsraad belgium - general
2001-05 Gezondheidsrisico's van blootstelling aan verarmd uranium Gezondheidsraad depleted uranium - general (f.i. health consequences)
1999-12 Transport van bestraalde splijtstoffen Gezondheidsraad transports - safety / technology (containers/ships/etc)
1995-06 Jodiumprofylaxe bij nucleaire ongevallen Gezondheidsraad radiation - iodine pills
1995 Principles of radiation protection. Principes van stralingsbescherming Gezondheidsraad radiation - standards
1991-12 Stralingsrisico's, evaluatie van wetenschappelijke gegevens over risico's van ioniserende straling t.b.v. normstelling Gezondheidsraad radiation - natural radioactivity / radon
1990-12 Beslissen over risico-acceptatie Gezondheidsraad nuclear safety - risk analyses / risk perception
1990-08 Radioactief-jodiumprofylaxe. Voor- nadelen voor gezondheid van het toedienen van jodium na een kernreactorongeval Gezondheidsraad radiation - iodine pills
1989-06 Herbezinning kernenergie. Risico-analyse, menselijk handelen, interventiewerkwaarden Gezondheidsraad general
1989-06 Herbezinning kernenergie; Risico-analyse, menselijk handelen, interventiewerkwaarden. Gezondheidsraad nuclear safety - risk analyses / risk perception
1988-08 Straling: van effect tot bescherming Gezondheidsraad radiation - consequences - other
1986-09 Normen voor interventie bij reactorongevallen. Gezondheidsraad emergency plans
1986-09 Normen voor interventie bij reactorongevallen Gezondheidsraad radiation - standards
1985-12 Normen bij reaktorongevallen Gezondheidsraad radiation - standards
1985-02 Radioactivity in building materials Gezondheidsraad radiation - natural radioactivity / radon
1985 Klasse-indeling van lozingsnormen voor radionuclidenlab's Gezondheidsraad radiation - standards
1984-02 De Bronterm van kerncentrales en de volksgezondheid Gezondheidsraad nuclear safety - sourceterm
1982-02 Advies inzake toepassing verbrandingsoven bij verwerking LAVA en MAVA Gezondheidsraad waste - radioactive waste general
1982-02 Advies inzake toepassing van verbrandingsoven bij verwerking LAVA en MAVA Gezondheidsraad waste - other "solutions"
1979-12 2e Interimadvies inzake ICRP-26 Gezondheidsraad radiation - standards
1975-12 Advies inzake normen bij reactorongevallen Gezondheidsraad nuclear safety - sourceterm
1975-12 Advies inzake Normen bij Reaktorongevallen Gezondheidsraad radiation - standards
1975-09 Kerncentrales en volksgezondheid I Gezondheidsraad nuclear safety - reactors - pressurized water (pwr) / boiling water (bwr)
1975-09 Kerncentrales en volksgezondheid. Deel II Bijlagen Gezondheidsraad nuclear safety - reactors - pressurized water (pwr) / boiling water (bwr)