Publication Laka-library:
Kernenergie-Arbeidstijdverkorting....

AuthorTijdschrift Politieke Ekonomie
DateSeptember 1981
Classification 1.01.0.00/27 (GENERAL)
Front

From the publication:

Meindert Fennema
Politikologisch onderzoek naar het kernenergiebeleid

1 Inleiding
Staatssteun bij industriële ontwikkeling is wellicht zo oud als die
ontwikkeling zelf. Protektionistische maatregelen tegen buitenlandse
konkurrentie, het verzorgen van de materiële infrastruktuur,
interventies op de arbeidsmarkt behoren vanaf het ontstaan van het
kapitalisme tot het beleidsinstrumentarium van de nationale
overheid. De staat kreëerde daarmee de voorwaarden voor de
industriële revolutie die de basis legde voor de ontwikkeling van
wetenschap en technologie in de 19e eeuw. Vooral in de
zogenaamde 'basisindustrie' deed de wetenschap al vroeg zijn
intrede als een belangrijke en permanente faktor in het produktieproces,
en daarmee was de staat indirekt betrokken geraakt bij de
ontwikkeling van industriële technologie. Echter nadrukkelijk
indirekt: zij schiep voorwaarden voor de ontwikkeling van
wetenschap en technologie door het stimuleren van B-fakulteiten
aan de universiteiten en het oprichten van Technische Hogescholen.
In Nederland werd de TH Delft opgericht in 1905.
Er ontstaat een scheiding tussen fundamenteel en toegepast
onderzoek en met name de resultaten van het toegepast onderzoek
worden uit konkurrentie-overwegingen veelal geheim gehouden.
Daarmee verandert ook de struktuur en werkwijze van het
akademisch leven en wordt met name de wetenschappelijke
openbaarheid aangetast.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.