Publication Laka-library:
Elektriciteit: een bezinning op 2000

AuthorEnergie en samenleving
DateSeptember 1984
Classification 1.01.0.00/29 (GENERAL)
Front

From the publication:

VOORWOORD
De Stichting Energie en Samenleving en de Bezinningsgroep
Energiebeleid hebben in februari van dit jaar het initiatief
genomen een elektriciteitsplan te ontwikkelen dat loopt tot
het jaar 2000 en dat is geënt op de inzichten en uitkomsten
van de Brede Maatschappelijke Discussie over het Energiebeleid.
In deze nota wordt dit elektriciteitsplan gedetailleerd
besproken, te zamen met mogelijke sociaal-economische en
milieuhygienische effecten en de gevolgen voor het te voeren
beleid.
Binnen de Bezinningsgroep Energiebeleid, die precies tien
jaar geleden in september 1974 haar eerste 'Bezinningsnota
Kernenergie' uitbracht, komen maandelijks personen uit het
energie-onderzoek, de industrie, het overheidsbeleid, 
milieuorganisaties, adviesorganen op energiegebied, de 
vakbeweging enz. bijeen.
Bij de uitvoering van de studie waarover in deze nota wordt
gerapporteerd is dankbaar gebruik gemaakt van de steun van
diverse instellingen, waaronder de Rijksuniversiteiten te
Utrecht en Groningen, de Stichting Natuur en Milieu, TNO, het
Centrum voor Energiebesparing, de Stichting Energie Anders en
ex-leden van de Stuurgroep en de staf Maatschappelijke
Diskussie Energiebeleid.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.