Publication Laka-library:
Ontwerp-Besluit Stralingsbescherming. Implementatie van Euratomrichtlijnen 96/29/Euratom en 97/43/Euratom

AuthorMin. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
DateApril 2000
Classification 1.01.0.40/26 (LIABILITY / INSURANCE / LEGISLATION)
Front

From the publication:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
maakt bekend dat ten aanzien van het onderstaande ontwerp 
van een algemene maatregel van bestuur gedurende vijf weken 
na dagtekening van deze Staatscourant wensen en bezwaren te 
zijner kennis kunnen worden gebracht. (Adres: Ministerie van
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie 
Arbeidsomstandigheden, Afdeling Arbeidsmilieu, postbus 90801, 
2509 LV Den Haag.)

Ontwerp- BESLUIT STRALINGSBESCHERMING

IMPLEMENTATIE VAN EURATOMRICHTLIJNEN
96/29/EURATOM EN 97/43/EURATOM

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.