Publication Laka-library:
Evaluatie Kernenergiewet

AuthorUylenburg, Vogelzang, Stoute, STEM
1-01-0-40-28.pdf
DateJune 2007
Classification 1.01.0.40/28 (LIABILITY / INSURANCE / LEGISLATION)
Remarks Zie Rijksoverheid.nl
Front

From the publication:

EVALUATIE KERNENERGIEWET


STRUCTURELE EVALUATIE MILIEUWETGEVING (STEM)


Auteurs:
Mw. prof. mr. R. Uylenburg
Mw. mr. drs. E.M. Vogelezang-Stoute
Dhr. dr. R. Neerhof
Mw. mr. N.M. van der Grijp


STEM publicatie 2006/4

STEM is het samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Milieurecht (CvM, Universiteit
van Amsterdam), Maastrichts Europees instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk
Onderzoek (METRO, Universiteit Maastricht), het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM,
Vrije Universiteit Amsterdam) en ARCADIS.27 augustus 2007
110643/CE7/172/000360
                               EVALUATIE KERNENERGIEWET


STEM

STEM staat voor "Structurele Evaluatie Milieuwetgeving".
Het programma, en alle binnen dit programma uitgevoerde evaluatieonderzoeken,
worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het onderzoeksprogramma loopt van
september 2004 tot en met december 2008, en is een concreet vervolg op de
Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM) die de evaluatie van
milieuwetgeving tot 1 januari 2004 op zich heeft genomen.

In het vierjarig onderzoeksprogramma worden zowel ex ante als ex post evaluatie
van milieuwetgeving verricht. De resultaten van de onderzoeken dragen bij aan
kennis inzake regulering op het milieubeleidsterrein, dat wil zeggen inzake de
mogelijkheden om via wetgeving het milieu in brede zin te beschermen. De
resultaten van de onderzoeken zullen tevens gericht zijn op de verbetering van de
kwaliteit van regelgeving in brede zin, waaronder in ieder geval worden begrepen
vraagstukken van subsidiariteit (is regelgeving (in de gegeven vorm) wenselijk), de
effectiviteit, efficiëntie, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelgeving,
de vormgeving van de waarborgen voor burgers (kenbaarheid, inspraak,
rechtsbescherming) en de rechtmatigheid.
Per jaar wordt, mede aan de hand van dit meerjarig onderzoeksprogramma, een
jaarprogram