Publication Laka-library:
Werkweekend Pinksteren

AuthorLPTK
1-01-2-10-11.pdf
DateMay 1985
Classification 1.01.2.10/11 (ANTI-NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND)
Front

From the publication:


INLEIDING
PROGRAMMA
WAT DOEN WE t1ET DE P.K.B.?
EEN ANDERE REGERING ••••••
WEIGER ATOOMSTROOM
STOP ATOOMAFVAL
PAGINA 2
PAGINA 3
PAGINA 5
PAGINA 7
PAGINA 11

inleiding
pinksterkamp tegen de nieuwe kerncentrales
Het landelijk platform tegen kernenergie organiseert op 26 en 27 mei
een pinksterweekend tegen de nieuwe kerncentrales en de opslag van radioaktief
afval. Het weekend vindt plaats te 's Gravendeel • hemelsbreed
zo'n zes kilometer ten noorden van Moerdijk. één van de meest waarschijnlijke
vestigingsplaatsen voor een kerncentrale.
Doel van het weekend is de bepaling van de aktiestrategie voor het komende
jaar. In deze brochure vind je vier voorstellen: akties tegen de
interim opslag van radioaktief afval; atoomstroom weiger akties; akties
rond de planologische kernbeslissing. een inspraakprocedure die zich
beperkt tot de vraag wäár de kerncentrales moeten komen; en een kampagne
in verkiezingstijd.
We hebben met opzet gekozen voor de term werkweekend. We willen deze
twee dagen bekijken of er voldoende draagvlak is voor de verschillénde
plannen (en mogelijk andere) en deze verder uitwerken. Op zondag
zullen enkele mensen de voorstellen nader toelichten. en is er in diskussiegroepen
de gelegenheid ze tegen elkaar af te wegen en met
nieuwe plannen te komen.
Maandags warden de plannen stuk voor stuk verder uitgewerkt.
Op zondagavond zijn er verder aparte workshops: één over alternatieven
met medewerking van de WED; en één over de succesvolle strijd van de
Deense anti-kernenergiebeweging.
Tot slot hebben we het programma zo opgezet dat er voldoende ruimte
is voor informele kontakten en op zondagavond is er natuurlijk een
feest met medewerking van de groep Penguin.