Publication Laka-library:
Splijting, deeltjes & deelbewegingen. Over het kernenergiekonflikt, buitenparlementaire politiek en vrouwen in antikernenergiebeweging

AuthorKaisa Kuitert
1-01-2-10-33.pdf
Date1983
Classification 1.01.2.10/33 (ANTI-NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND)
Front

From the publication:

SPLIJTING, DEELTJES , EN DEELBEV/EGINGEN
over
het kernenergiekonflikt, buitenparlementaire
politiek, en vrouwen in de antikernenergiebeweging.

doktoraalskriptie
Kaisa Kuitert

subfakulteit der
algemene politieke en
sociale wetenschappen.
Vakgroep Doktrine-geschiedenis.
begeleider : Frans Becker

Voor- en tegenstanders van kernenergie zijn het na tien jaar
debatteren nog steeds niet eens. Voorstanders beweren dat
kernenergie noodzakelijk is voor de ekonomie en haar
energievoorziening. Tegenstanders van kernenergie vinden
centrales onveilig en voelen zich bedreigd in hun toekomst.
Is de kerntechniek voor mensen beheersbaar? Zijn de kosten
van kernenergie te berekenen? Wat moet er met het radioaktieve
afval gebeuren? Hoe schadelijk is straling voor
de mens? Hoe ziet onze energievoorziening er in de toekomst
uit? Betekent kernenergie het bevorderen van de verspreiding van
kernwapens? Dit zijn de meest voorkomende onderwerpen
in de diskussie rond kernenergie.
Het is niet aleen bij diskussie geblevenJ protesten,
demonstratie, blokkades geven aan dat mensen zich kennelijk
zo bedreigd voelen en zo overtuigd zijn van de gevaren van
kernenergie, dat zij niet wachten op een kompromis.
Aan de andere kant blijven de voorstanders vasthouden aan
de bestaande centrales en aan toekomstplannen. Hoe heeft
het verzet tegen kernenergie en de reaktie daarop zich
ontwikkeld? Naast allerlei argumenten v66r of tegen
kernenergie, is er kennelijk meer aan de hand.
Hoe heeft het kernenergieprobleem zich kunnen ontwikkelen
tot een maatschappelijk konflikt?
Het geval 'kernenergie' demonstreert hoe een kleine
groep deskundigen en specialisten een technologie ontwikkelt.
Door de komplexiteit van de techniek kan de kennis
niet verspreid worden. Tegelijkertijd wordt er wel een
beroep gedaan op de overheidsgelden om onderzoek te doen
in het kader van het 'algemeen belang'. De overheid raakt
zelf betrokken, maar is niet voldoende deskundig om te
kontroleren wat de experts doen en laten. Politieke
parti