Publication Laka-library:
Na Dodewaard september ’81 ’n diskussie bijdrage voor Amelisweerd

AuthorNijmeegs basisgroepen overleg
1-01-2-10-38.pdf
DateMay 1982
Classification 1.01.2.10/38 (ANTI-NUCLEAR MOVEMENT - NATIONAL / BACKGROUND)
Front

From the publication:

na dodewaard,
september '81

In Nijmegen is er ~ zij het moeizaam~een
overleg op gang gekomen om de gebeurtenissen
tijdens en rondom de blokkade in
Dodewaard in sept.81 te evalueren en te
analyseren.Het verslag hiervan~en de
konklusies die wij hieruit trekken~vinden
wij van groot belang in de diskussie
over verdere anti-kernenergie-akties.
Daarom geven wij deze brosjure uit als
'n diskussie bijdrage
voor 't pinkstertenten kamp
in amelisweerd

nijmeegs basisgroepen-overleg

• 'doodewaard gaat dicht' en opkomend fascisme
• politiegeweld
• aanvullingen
• de konsekwenties van september '81 voor de d.g.d.-beweging

voorwoord
Het is voor een groot aantal basisgroepen in Nijmegen een
steeds duidelijkere, maar ook steeds pijnlijkere ervaring geweest
te konstateren dat de D.G.D-beweging na de aktie in
september i81 steeds heel zwak is gebleven en dat deze beweging
voor een groot deel is gaan ontkennen op basis waarvan
we toen met z•n allen bijna kompromisloos de centrale hebben
geblokkeerd. We waren deze aksie heel sterk begonnen
tegenover het onverwacht harde geweld van de overheid maar
hebben uiteindelijk niet een kollektlef en sterk antwoord
kunnen vinden op verwarrende ontwikkelingen op maandag en 
dinsdag. We hebben toen de aksie niet kunnen redden tegenover
het rechtse geweld en de aksie, die zo massaal en bedreigend
begon. is verlopen omdat iedereen individueel
voor deze dreiging wegliep, terwijl de laatste groep werd
weggejaagd. In Nijmegen vonden we het daarna zwaar maar
vanzelfsprekend dat je als beweging deze feiten en ervaringen
onder ogen moet zien en niet mag verdringen; dat
we zouden erkennen dat de situatie nu zo Is dat wij kennelijk
zo bedreigend waren dat de overheid op alle manieren
ons wilde breken. ...