Publication Laka-library:
Report expert-meeting on risks of depleted uranium use in weaponsystems

AuthorLaka, NVMP
1-01-2-12-27.pdf
DateFebruary 2008
Classification 1.01.2.12/27 (LAKA FOUNDATION)
Front

From the publication:

         Report of the Expert Meeting on
          the Risks of Depleted Uranium
           Use in Weapon Systems

         The Netherlands, Amersfoort, February 14, 2008
            The Report includes the Discussion of the
Laka Foundation     Round Table Conference of the Standing
NVMP          Commission on Defence in Dutch Parliament
Colofon

Georganiseerd door Stichting Laka, NVMP
en de SP

Gepubliceerd door Stichting Laka en NVMP

De tweetaligheid van de bijeenkomsten is in
het verslag gehandhaafd.
The bilingualism of the meetings is
maintained in this report.

Stichting Laka
Ketelhuisplein 43
1054 RD Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 6168294
E-mail: info@laka.org

Nederlandse Vereniging voor Medische
Polemologie (NVMP)
Bosschastraat 17
3514 HN Utrecht
Tel.: +31 (0)30 2722940
E-mail: office@nvmp.org

Een digitale versie van dit verslag is
beschikbaar op www.laka.org en
www.nvmp.org

Redactie: Lizzy Bloem, Hans van Iterson en
Henk van der Keur
Fotografie: Hans van Iterson en Bas
Stoffelsen (SP)
Druk: Drukkerij de Boer, Lelystad

De conferentie, productie en verspreiding
van dit verslag is mogelijk gemaakt door
NCDO, Unicef en IKV Pax Christi.
2            EXPERT MEETING DEPLETED URANIUM
 Voorwoord

Oktober 2007 - In Italië blijken de afgelopen tien jaar 37 militairen te zijn overleden aan kanker
na te zijn blootgesteld aan verarmd uranium in Bosnië en Kosovo. Nog eens 218 militairen
lijden aan tumoren die op radioactieve straling terug te voeren zijn. Het Italiaanse parlement
begint een parlementair onderzoek naar de effecten van verarmd uranium op de menselijke
gezondheid. De regering gaat over tot het uitkeren van schadevergoedingen.
Oktober 2007 - Een 26 jarige Nederlandse Bosnië veteraan besluit zijn verhaal naar buiten te
brengen. Artsen haalden 45 tumoren uit zijn blaas. In Bosnië heeft hij een terrein bewaakt waar
munitie vernietigd werd, waaronder verarmd urani