Publication Laka-library:
De Pallas business case. Tussen droom en werkelijkheid

AuthorLaka, H.vd Keur
1-01-2-12-35.pdf
DateMay 2013
Classification 1.01.2.12/35 (LAKA FOUNDATION)
Remarks doublure cat.nr. 1.01.8.55/09
Front

From the publication:

Pallas business case – tussen droom en werkelijkheid
Stichting Laka is een documentatie en onderzoekscentrum over kernenergie. Een van haar aandachtsvelden
is de vermeende noodzakelijkheid van de productie van medische isotopen door kernreactoren. In mei 2010
publiceerde ze het onderzoeksrapport "Medical Radioisotope Production Without A Nuclear Reactor" waarin
aangetoond werd dat medische isotopen ook op een andere manier dan met een reactor geproduceerd
kunnen worden; namelijk door deeltjesversnellers (cyclotrons en linacs). En dat door de decentrale productie
de leveringszekerheid juist zal toenemen. Het rapport was instrumenteel in het ontstaan van scheurtjes in de
maatschappelijke consensus dat kernreactoren daarvoor noodzakelijk zijn. Al in juni 2000 (!) toen de sluiting
van de Nederlandse productie-reactor HFR dreigde, toonde Laka in een fact-sheet aan dat de belangrijkste
isotoop (technetium-99m) ook zonder een reactor gemaakt kon worden.


April 2013
Henk van der Keur
tekstbijdragen: Dirk Bannink
Redactie: Dirk Bannink
Stichting Laka
Ketelhuisplein 43
1054 RD Amsterdam
info@laka.org
www.laka.org
Dit rapport is gepubliceerd onder de Creative Commons Licentie. Iedereen mag dit rapport downloaden en verspreiden.
Alle rechten blijven bij Stichting Laka. Het is verboden dit rapport voor commerciele doeleinden te gebruiken.
Laka vraagt geen geld voor downloaden en gebruik, maar is, om dit soort onderzoeksrapporten te kunnen blijven
schrijven, afhankelijk van giften: giro 5780452 tnv Stichting Laka, Amsterdam


                    Afbeelding voorpagina: 'artist-impression' van de geplande Pallas reactor (2006)                             2
                  Pallas business case – tussen droom en werkelijkheid
     De Pallas business case
 tussen droom en werkelijkheid
Hoe belangrijke veranderingen in de markt voor medische
   isotopen de business case achterhaald heb