Publication Laka-library:
Ontmanteling Deeltjesversneller Nikhef. Advies werkzaamheden ontmanteling EMIN- en PIMU ruimtes

AuthorLaka
1-01-2-12-36.pdf
DateMay 2013
Classification 1.01.2.12/36 (LAKA FOUNDATION)
Front

From the publication:

         ONTMANTELING
    DEELTJESVERSNELLER NIKHEF


    Advies werkzaamheden ontmanteling
         EMIN- en PIMU ruimtes
Stichting Laka
28 mei 2013
INHOUDSOPGAVEInleiding                 2

Werkzaamheden bunker            3

Kader: sloop oude Nikhef (1996-2002)    5

Conclusies en advies            6

Literatuur                 8
                    1
INLEIDING

Eind 2012 is de stichting Laka benaderd door het Nikhef over de plannen om
saneringswerkzaamheden uit te voeren bij de voormalige deeltjesversneller aan de
Kruislaan. In deze bunker zijn op een aantal plekken radioactieve besmettingen in het
beton/staal aanwezig.

De stichting Laka heeft eind jaren ’90 ook een adviserende rol gespeeld bij het slopen
van de oude Nikhef gebouwen aan de Oosterringdijk en de daarop volgende
bodemsanering (zie literatuurlijst). In april 2000 heeft de stichting Laka een eerste
advies opgesteld over de ontmanteling van de deeltjesversneller aan de Kruislaan.

De stichting Laka heeft de plannen voor de huidige ontmanteling bestudeerd en heeft
overleg gehad met het Nikhef en het projectbureau Zuidoostlob (gemeente
Amsterdam) over de aanpak van de werkzaamheden. Op een informatieavond zullen
de plannen aan buurtbewoners worden toegelicht.

Opdrachtgever voor dit rapport is het projectbureau Zuidoostlob van de gemeente
Amsterdam.Stichting Laka
mei 2013Toelichting bij de versie van 28 mei 2013:

Het rapport is op een aantal punten bijgesteld, nadat er meer duidelijkheid is gekomen over de
te verwachten afvalstromen. Daaruit is gebleken dat de betonfractie in alle gevallen
waarschijnlijk beneden de norm voor radioactief afval komt en daarmee zal worden afgevoerd
voor regulier hergebruik (met restricties). Voor staal is er naast het niet besmette deel en het
deel dat boven de norm voor radioactief afval besmet is, nog een licht besmette fractie die
wel