Publication Laka-library:
Seabrook is overal. verslag en aksiehandboek van de direkte aksies in Seabrook toegespitst op de Dodewaard akties

AuthorJohan, Lina, Basisgroepen Groningen
1-01-8-19-02.pdf
DateSeptember 1980
Classification 1.01.8.19/02 (DODEWAARD - ACTIONS)
Front

From the publication:

Seabrook is overal
VERSLAG EN AKSIEHANDBOEK VAN DE DIREKTE AKSlES IN SEABROOK; 
TOEGESPITST OP DE DODEWAARD AKSIES
Basisgroepen Groningen

SEABROOK IS OVERAL
Voor je ligt het vertaalde aksiehandboek van de (mislukte) poging cm op
6 oktober 1979 (en de dagen daarna) het boouwterrein van de 2 kerncentrales
in Seabrook {VS) te bezetten. Het handboek nam in de driekwart jaar voorbereiding
een belangrijke plaats in. In de strijd van de amerikaanse antikernenergiebeweging
tegen de kerncentrales in Seabrook, is inmiddels een schat aan ervaringen opgedaan. 
Die werden elk jaar weer meegenemen bij de volgende aksies en opgenomen, 
bekritiseerd, verbeterd en aangevuld in het handboek.

De Stroomgroep Stop Kernenergie Arnhem heeft, met het oog op het ultimatum
aan de regering om voor eind september dit jaar de kerncentrale van Dodewaard
te hebben gesloten (anders bezetting), een vertaling uitgebracht van de
brochure "Hell No, We Won't glow!". Deze brochure handelt over de bezetting
van het aangrenzende terrein naast de kerncentrale in april 77 en geeft veel
informatie over voorbereiding, training, vriendschapsgroepen, besluitvonning.

In het verlengde daarvan en als uitgebreide aanvulling, lijkt het aksiehandboek
van 6 oktober, ons een zinvolle bijdrage aan de voorbereiding van de
Dodewaard-aksie. Weliswaar handelt dit handboek over de amerikaanse situatie,
maar bijna alles gaat ook op voor de nederlandse situatie. Het voorkomt
hopelijk veel denk- en uitzoekwerk.

We gaan in deze brochure niet in op de achtergronden van het ultimatum en de
daaropvolgende openbaar aangekondigde terreinbezetting c.q. blokkade van de
kerncentrale Dodewaard. Dat is al in andere brochures en bladen gebeurt. Zie
daarvoor de literatuurlijst achterin.
Als er wordt ingegaan op achtergronden, dan is dat direkt gekoppeld aan taktiek,
strategie en hoe we nou met zoveel mensen een gemeenschappelijke aksie op
kunnen uitzetten en uitvoeren.