Publication Laka-library:
Met je hoofd in de wolken en je voeten in de modder

AuthorEls, Geert,
1-01-8-19-03.pdf
DateMarch 1981
Classification 1.01.8.19/03 (DODEWAARD - ACTIONS)
Front

From the publication:

Met je hoofd in de wolken, en je voeten in de modder

DODEWAARD GAAT DICHT 1980
Verslag van de actie aan de hand van 30 interviews met basisgroepen

voorwoord
In juni 1980 begonnen we mee te doen met de aktie Dodewaard gaat
Dicht. Tegelijkertijd begonnen we met een groepje van acht politikologie
studenten aan een onderzoekje naar deze aktie. Het resultaat daarvan
heb je nu voor je. .
We hebben dit boek eigenlijk niet alleen geschreven, maar samen met de
zeventig mensen die door ons geinterviewd zijn. Wij willen hen bedanken
voor de interviews en de inzichten, die zij ons leverden.
Daarnaast willen we ook de Dodo, de vakgroep die ons de ruimte gaf om dit
onderzoek te doen, bedanken.

Amsterdam, maart 1981.
Els, Geert, Hans, Joost,'Kaisa, Paul, Benk, Martin.

inleiding
We hebben een boek over de Dodewaard-gaat-dicht-aktie geschreven.
Anders aan andere boeken over akties, gaat het niet over de repressie door
pOlitie en justitie, kuiperijen van de at~fia en de onbetrouwbaarheid
van bestuurders en parlementaire vertegenwoordigers.
Zonder het nut van derge1ijke boeken te willen betwijfelen
- je aktiemotivatie en boosheid stijgen er enorm van - kozen we voor
een weergave van de diskussies in de aktieqeleäeren zelf.
Vanaf het begin, het Pinksterkamp in mei, is er wat afgediskussieerd over
de. aktie. Meer dan ooit is er gesproken over de te volgen strategie, de
te gebruiken taktleken en de eigen grenzen in de aktie. Door de gebruikte
organisatie struktuur praatten duizenden over de bezetting en later over
de blokkade. was het bij voorgaande akties zo, dat een klein aktiekomitee
besliste over de te volgen lijn, ditmaal lag de beslissing bij de basisgroepen.
Deze groepen van zo'n 10 - 20 mensen waren een geheel nieuwe vorm
van organisatie van de anti-kernenergiebeweging.
Zo'n 30 basisgroepen, verspreid over het hele land hebben we geinterviewd
(70 mensen in totaal) in de 2 maanden na de l8e oktober. Uit de interviews
kwam een veelheid van meningen te voorschijn en vaak bleek er een grote