Publication Laka-library:
Stop Dodewaard. een aktiegroep en een centrale vol met deskundigen

AuthorRevoluon, M.Smits, M.Backus
1-01-8-19-08.pdf
DateApril 1981
Classification 1.01.8.19/08 (DODEWAARD - ACTIONS)
Front

From the publication:

STOP DODEWAARD
EEN AKTIEGROEP EN EEN CENTRALE VOL MET DESKUNDIGEN
Marij Smits en Mattie Backus 
Revoluon, april 1981

Op 21 april 1979 wordt in het dorpje Deest de aktiegroep "Stop Dodewaard" 
opgericht door verontruste inwoners. Het ongeluk in de kerncentrale bij 
Harrisburg, eind maart, was aan Deest niet voorbij gegaan. Begrijpelijk, 
want de Dodewaard-centrale ligt zo'n 300 meter van het dorp aan de overkant 
van de Waal. 
Hoewel de aktiegroep toch niets minder dan sluiting van de centrale eist, 
lijkt de direktie er niet wakker van te liggen.
In een antwoord van de direktie op vragen van de Dodewaardse gemeenteraad 
van 11 juni valt te lezen dat ze begrip hebben voor angst van de bevolking, 
..... "vooral door de dikwijls wel eenzijdige informatie" ..... Maar dat 
begrip strekt zich niet uit over leden van de aktiegroep: "Daarom betreuren
 wij het des te meer dat ook deze aktiegroep niet is ingegaan op onze 
 uitnodiging tot een bezoek aan de centrale met gedachtenwisseling. Een 
 aktiegroep met een dergelijke mentaliteit komt bij ons slecht over en geeft 
 dan wel een indruk dat het de groep meer om het aktievoeren gaat dan om 
 het uitbrengen van een gefundeerde informatie."
Deze wat simpele visie zou de direktie nog opbreken. Iets meer dan een jaar 
later komt de aktiegroep wel op bezoek, met meer dan tienduizend medestanders. 
Dan heeft de direktie zelfs een enorme politiemacht en kilometers 
prikkeldraad nodig om de bezoekers buiten te houden. Het begrip is inmiddels 
niet groter op geworden. Nu heet het dat "kleine groeperingen zich verzetten 
tegen het democratische besluit om de centrale open te houden". De blokkade 
aktie wordt als illegaal gebrandmerkt en "iedereen die een geordende 
samenleving wil, zal zich, ongeacht zijn mening over kernenergie, tegen 
deze ontwikkeling moeten verzetten".
Wat is er in die tussenliggende periode gebeurd en wat zal er nog gaan 
gebeuren?
Daarover gaat dit verhaal. Centraal staan de aktiegroep en de bevolking 
rond de centrale.