Publication Laka-library:
Dodewaard Gaat Dicht!

AuthorRode Morgen / GML
1-01-8-19-09.pdf
DateAugust 1981
Classification 1.01.8.19/09 (DODEWAARD - ACTIONS)
Front

From the publication:

Dodewaard gaat dicht!
Rode Morgen, 26 augustus 1981
Uitgave GML/Rode Morgen

BEWEGING TEGEN KERNENERGIE
Naar een blokkade van binnen uit !
Van 19 tot en met 26 september organiseren de basisgroepen 'Dodewaard gaat dicht' 
een aktie- en blokkade week bij de kerncentrale in Dodewaard. Op zaterdag 19 
september wordt gestart met een demonstratie vanaf het station in Dodewaard naar 
de kerncentrale. Van hieruit begint de blokkade. De hele week zullen er aktiviteiten 
worden georganiseerd, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan het verzet tegen 
kernwapens en aan de toeleveringsbedrijven voor de produktie van kernenergie. Op 
zaterdag 26 september wordt de week afgesloten met een demonstratie in Almelo.
Wij ondersteunen deze aktie ten volle, net zoals we dat bij de vorige blokkade 
gedaan hebben. De organisatie van de aktieweek zal opnieuw de gevaren van de 
kernenergie onder de aandacht brengen van de Nederlandse bevolking. Dat is beslist 
geen overbodige zaak, nu de atoomlobby een tegenoffensief tegen de 
antikernenergiebeweging {akb) heeft ingezet.
De vraag waarmee we echter te maken hebben is: zullen de blokkades voldoende zijn
 om sluiting van de kerncentrales af te dwingen. Daarover willen wij in 
 onderstaand artikel onze analyse geven.

Tegenoffensief
Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen kernenergie. Dat blijkt 
niet alleen uit algemene opiniepeilingen, maar ook uit huis-aanhuis onderzoek dat 
de anti-kernenergiebeweging {akb) bijvoorbeeld in Almelo heeft gedaan. De 
grootbedrijven, die de atoomlobby vormen, en hun politieke vrienden in Den Haag 
trekken zich van de wil van het Nederlandse volk echter weinig aan.
Integendeel. De ondernemersorganisaties VNO en NCW hebben vorig jaar aangekondigd 
miljoenen guldens uit te trekken om een propaganda-offensief vóór kernenergie te 
beginnen. 
Van Agt heeft jonkheer De Braauw, een fervent voorstander van kernenergie en goede 
bekende in ondernemersland, benoemd tot opperhoofd van de zogenaamde Brede 
Maatschappelijke Diskussie. Zijn jaarlijks salaris van f 205.000,- voor 4 dagen 
werken per week staat er garant voor dat hij de diskussie in de richting leidt, 
die de atoomlobby wenst. En sinds men met argumenten de strijd lijkt te verliezen, 
gaan de voorstanders van kernenergie er op over de akb met de meest fantastiese 
wild-west verhalen zwart te maken. Molly Geertsema beschuldigde de kraakbeweging 
en de akb er onlangs van hun geld voor akties te halen uit bankovervallen. Let 
wel: Geertsema is niet alleen kommissaris van de koningin in Gelderland, maar 
ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van de N.V. Gemeenschappelijke 
Kernenergiecentrales Nederland.
De atoomlobby en haar vrienden in het overheidsapparaat zitten dus niet stil. 
Ook als er een regering komt met deelname van PvdA en D'66 is sluiting van 
kerncentrales niet zeker. In het programma van Lubbers, De Koning en Van 
Thijn werd sluiting opnieuw naar de toekomst verschoven: er zou eerst weer 
een 'onafhankelijke onderzoekskommissie'
moeten worden ingesteld.
Waarom deze sabotage?