Publication Laka-library:
Niet oplappen maar opdoeken. Dodewaard tentenkamp 13-21 april 1981

AuthorIneke, Dorien, Ciel, Petra, Willem, Don, Anke, Jeroen, Harry
1-01-8-19-04.pdf
DateJune 1981
Classification 1.01.8.19/04 (DODEWAARD - ACTIONS)
Front

From the publication:

Niet oplappen maar opdoeken
Dodewaard tentenkamp 13-21 april 1981
Ineke, Dorien, Ciel, Petra, Willem, Don, Anke, Jeroen, Harry
juni 1981

Hallo iedereen,

In dit krantje hebben we geprobeerd om een beschrijving te geven
van hoe we op het tentenkamp, dat we in de paasvakantie '81 bij
Dodewaard hebben gehouden, bezig zijn geweest met kernenergie.
Op een aantal onderwerpen, die we daar besproken hebben, zijn we
daarna verder gegaan. Zo heeft bv. een groepje gepraat over het verband
tussen kernenergie en kernwapens en daarvan een verhaal op papier
gezet, zodat iedereen dat nu kan lezen. Er zijn ook dingen
uitgezocht over hoe bepaalde bedrijven nu eigenlijk in de kernenergie-
industrie zitten, welke belangen ze daar hebben en hoe de "voorlichtings"-
aktie van het VNO opgezet is.
We hebben de gebeurtenissen en ontwikkelingen van het tentenkamp met
elkaar doorgepraat. Deze hebben we daarna zo op papier gezet, dat wij,
en hopelijk ook iedereen die dit leest, kunnen snappen wat er precies
gebeurd is, zodat we volgende keren eventueel dingen anders aan
kunnen pakken.

We hebben het allemaal heel fijn gevonden om op deze manier met elkaar
aan het krantje te werken. Niet alleen om dingen samen uit te zoeken,
maar ook om elkaar beter te leren kennen. We staan er wel van te kijken,
dat het krantje nu echt af is en dat we in zo'n korte tijd met
z'n allen zoveel op papier gekregen hebben van dat waar we mee bezig
zijn.
Als je nog reakties hebt, kun je dit schrijven naar Ciel, Hugo de Grootstraat
Nijmegen.
Tot ziens in Almelo, Kalkar, Dodewaard••••••oen groetjes.