Publication Laka-library:
Revisievergunning Kerncentrale Borssele (10EVA13)

AuthorANVS
1-01-8-23-32.pdf
DateJuly 2016
Classification 1.01.8.23/32 (BORSSELE I - LICENSING & LEGAL PROCEDURES)
Remarks Revisievergunning Borssele ihkv de 10-jarige veiligheidsevaluatie van 2016 en Fukushinma stresstestmaatregelen.
Front

From the publication:

Revisievergunning o.g.v. de Kernenergiewet verleend aan N.V. Elektriciteits-
Produktiemaatschappij Zuid-Nederland t.b.v. de Kernenergiecentrale Borssele 
tevens inhoudende wijzigingen i.v.m. 10EVA en stresstestmaatregelen
Datum 12 juli 2016
Status: Definitief
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
ANVS

1 Het besluit 6
1.1 Aanleiding 6
1.2 Vergunning 6
1.3 De wijzigingen 7
1.4 Tot het vergunde behorende aanvraagdocumenten 8
1.5 Voorschriften van de vergunning 8
1.6 Het in werking treden van de vergunning 40
2 De aanvraag 41
2.1 De aanvraagdocumenten 41
2.2 Aanleiding en betekenis van de aanvraag 41
3 Wetgeving en procedures 45
3.1 Van toepassing zijnde wet- en regelgeving 45
3.2 Het verloop van de procedure 46
4 Beoordelingskader aanvraag 48
4.1 Rechtvaardiging 48
4.2 ALARA en dosislimieten 48
4.3 Nucleaire veiligheid 48
4.4 Aanpak beoordeling VR15, de wijzigingen en veiligheidsanalyses 50
4.5 Conventionele milieuaspecten 52
5 Toetsing van de aanvraag 53
5.1 Rechtvaardiging 53
5.2 ALARA en dosislimieten 53
5.2.1 Interne organisatie van de stralingsbescherming 54
5.2.2 Stralingsbescherming met betrekking tot radiologische handelingen 54
5.2.3 Werknemersbescherming 55
5.2.4 Straling aan de terreingrens 57
5.2.5 Radioactieve emissies naar lucht en water (normaal bedrijf) 57
5.2.6 Radioactieve afvalstoffen 58
5.3 Nucleaire veiligheid 58
5.3.1 Opzet en inhoud van het VR15 59
5.3.2 Interne organisatie en veiligheidsbeheerssysteem 59
5.3.3 Reactiviteit beheersing 60
5.3.4 Beoordeling van de aangevraagde wijzigingen 60
5.3.5 Toetsing van de nieuwe en geactualiseerde veiligheidsanalyses 63
5.4 Conventionele milieuaspecten 65
5.4.1 Bodem 65
5.4.2 Energie 66
5.4.3 Externe veiligheid 66
5.4.4 Warenwetbesluit drukapparatuur 66
5.4.5 Op- en overslag gevaarlijke stoffen 66
5.4.6 Opslaan van stoffen in opslagtanks 67
5.4.7 Afval 67
5.4.8 Geluid 68
5.4.9 Lucht 69
5.4.10 Overige aspecten 69
5.4.11 Conclusies ten aanzien van de conventionele milieuaspecten 70
5.5 Conclusie 70
6 Zienswijzen 71
6.1 Inleiding 71