the Laka catalogue

Overview on author anvs

datetitleauthorcategory
2019-07 Convention on Nuclear safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Eight Review MeetingANVS general
2019-05 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2018ANVS accidents
2018-12 Ambtshalve wijzigingsvergunning o.g.v. de Kernenergiewet verleend aan N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland t.b.v. de Kernenergiecentrale Borssele i.v.m. WENRA Reference LevelsANVS borssele i - licensing & legal procedures
2018-08 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOMANVS waste - directive 2011/70/euratom
2018-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017ANVS accidents
2018-01 Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afvalANVS petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2017-06 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afvalMin. I&M, ANVS waste - directive 2011/70/euratom
2017-06 Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2017-06 Betreft Goedkeuring Plan van Aanpak RWMPANVS petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2017-05 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPFANVS, Min. I&M petten research location - production medical isotopes
2017-04 Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS emergency plans
2017-04 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016ANVS accidents
2016-08 Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review MeetingANVS general
2016-07 Revisievergunning Kerncentrale Borssele (10EVA13)ANVS borssele i - licensing & legal procedures
2016-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015ANVS accidents
2016-05 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOM establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste.ANVS waste - directive 2011/70/euratom
2015-12 Goedkeuring plannen van aanpak historisch radioactief afvalANVS petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2015-12 Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffenANVS waste - directive 2011/70/euratom
2015-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014ANVS accidents
2015-04 Wob-besluit inzake ontmanteling kernenergiecentrale DodewaardANVS dodewaard - general