Publication Laka-library:
Productie van reactorisotopen

AuthorNRG, R.Schram
1-01-8-55-08.pdf
DateJune 2011
Classification 1.01.8.55/08 (PALLAS RESEARCH REACTOR - GENERAL)
Front

From the publication:

Productie van reactorisotopen


          Ronald Schram
           NRG, Petten

         Symposium Kivi Niria
             Radiofarmaca
           De productieketen
       Cyclotron VU, Amsterdam
              24 juni 2011
Inhoudsopgave
•  Reactorisotopen en versnellerisotopen

•  Leveringsketen van reactorisotopen
   - Status Reactoren wereldwijd
   - Rol van Nederland

•  Isotopenvoorziening
   - Kwetsbaarheid
   - Isotope black-out
   - Alternatieven
     - Opbrengsten en zuiverheden

•  Leveringszekerheid voor de toekomst:
   - Pallas
                      2
Reactorisotopen en versnellerisotopen

Reactorisotopen    Versnellerisotopen

Gefabriceerd      Gefabriceerd met
ongeladen deeltjes   geladen deeltjes

Isotopen zijn     Isotopen zijn
Neutron-rijk      Neutron-arm

Reacties        Reacties
(n, fp)        (p,xn)
(n, gamma)
                      3
Reactorisotopen
Isotopen voor medische doeleinden
• Therapie
• Diagnostiek
• Pijnbestrijding

Gemaakt in een kernreactor door neutronen

Grondstof + neutronen ----> Reactorisotopen + restproducten

Verschillende processen:
Splijting     :   Uranium  + neutronen ----> 99Mo
Activering    :   Iridium  + neutronen ----> 192Ir
                               4
Nuclidenkaart
  Neutronenarm  Neutronenrijk
                  5
 SPECT and PET
99mTc  – neutronrijk  18F  – neutronarm
    reactor        cyclotron
                       6
   99Mo    leveringsketen
                        Mo-99            Mo-99/Tc-99m
 U-235
                        “bulk”            generators
targets