the Laka catalogue

Overview on author nrg

datetitleauthorcategory
2019-10 Radioactive Waste Management Programme (RWMP) - Plan van Aanpak Revisie ANRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2017-10 Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG pallas petten - licensing procedures
2017-10 Samenvatting Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG pallas petten - licensing procedures
2017-10 Strategic Environmental Assessment PallasPallas, Arcadis, NRG pallas petten - licensing procedures
2017-10 Summary. Strategic Environmental Assessment PALLASPallas, Arcadis, NRG pallas petten - licensing procedures
2017-06 Propositie Energy & Health Campus EuropeECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord pallas research reactor - general
2017-02 Radioactive Waste Management Program (RWMP) - Plan van AanpakNRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2016-11 Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2016-05 ECN/NRG Meerjarenverkenning 2016-2026ECN, NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2016-03 Plan van aanpak RAP AlfaNRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2015-08Plannen van Aanpak RAP & RWMPNRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2015-03 Eindrapport Review RWMP, RAP en RAP-alpha 2015W.Turkenburg, NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2014-12 NRG Jaarverslag 2013NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2014-06 De ontwikkelingen bij NRG, de markt voor medische isotopen en het vooruitzicht op PallasNRG, Pallas pallas research reactor - general
2013-12 Complementary Safety margin Assessment COVRA N.V. (HABOG)NRG covra interim waste storage - high level waste
2013-11 Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afvalCOVRA, Arcadis, NRG covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2013-11 Eindrapport Audit RAP 2013W.Turkenburg, NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2013-09 Management of Historical Waste From Research Reactors: The Dutch ExperienceNRG, A.van Heek, B.Metz, B.Janssen, R.Groothuis petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2013-06NRG Jaarverslag 2012NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2012 NRG Jaarverslag 2011NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2011-07 NRG Jaarverslag 2010NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2011-06 Productie van reactorisotopenNRG, R.Schram pallas research reactor - general
2011Forward Thinking. 50 years Petten 1961-2011NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2011 Pallas: Een jaar verder!?: Lunchcoloquium NRGP.de Jong, NRG pallas research reactor - general
2010-07 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale BorsseleNRG, Min. EZ, MEvanGemert borssele i - general
2010-06 Veiligheidsrapport Kernenergie-eenheid centrale Borssele VR-93 rev.6EPZ, NRG, KEMA, Siemens, KWU borssele i - licensing & legal procedures
2010NRG Jaarverslag 2009NRG, A.de Vos petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2009-11 Pallas Startnotitie; bouwen aan gezondheidszorg & energievoorzieningNRG, Pallas pallas petten - licensing procedures
2009-08 Pallas, bouwen aan de Energievoorziening en gezondheidszorg van morgen: Maatschappelijk belang Pallas reactorNRG, Pallas pallas research reactor - general
2009-06 NRG Jaarverslag 2008NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2009 Definitieve Reparatie BPL-reducers Haalbaarheidsstudie "Betonroute"NRG petten research location - hfr
2009 Verzoek om toestemming voor het opstarten en bedrijven van HFR met een afwijking in het reactorsysteem van hetgeen vergund is in Kernenergiewet-vergunning HFR PettenNRG petten research location - hfr
2009 Definitieve reparatie van de reducers HFR: project reparatie planNRG petten research location - hfr
2009Pallas: Research van wereldformaat voor een duurzame samenlevingNRG pallas research reactor - general
2008-05 Jaarverslag 2007 Energie-Milieu-GezondheidNRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2007-05Jaarverslag 2006 Energie-Milieu-GezondheidNRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2007-04 Financiële veiligheidstelling kernenergiewet/rapportKMPG, NRG decommissioning
2006-04 Financiële Zekerheidstelling KernenergiewetMin. VROM, KPMG, NRG liability / insurance / legislation
2006NRG Jaarverslag 2005NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2006 Start MER Bouw HAVA-VU (Verpakkings Unit) ECNde Vos, Keverling-Buisman, NRG petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2005-11 Kerncentrale Borssele na 2013. Gevolgen van beëindiging of voortzetting van de bedrijfsvoeringECN, NRG, Seebregts, R.Jansma borssele i - general
2005-04 Ontwikkelingen met betrekking tot eindverwerking van gebruikte splijtstofR.Jansma, R.Schram, NRG waste - reprocessing, contracts & discussions
2005NRG Jaarverslag 2004NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2004NRG Jaarverslag 2003NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2004 Nieuwe Fase ontwikkelingen HFR (tbv vergunningsaanvraag)R.Stol, NRG, Joint Reserch Centre Petten petten research location - hfr
2003-06NRG Jaarverslag 2002NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2003Jaarverslag 2002NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2002Annual Report 2001 NRGNRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2001-04 NRG en de Kernenergiewet. Ontwikkelingen. op het bedrijfsterrein 'Nucleair Onderzoek Centrum' te Petten. Uitleg voor omwonendenNRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2001-04NRG Annual Report 2000NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2001-03Oriënterend onderzoek OostergasfabriekV.Weers, Verhagen, NRG applications radionuclides - other
2000-05 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay
2000-01 Risicoberekening transport per spoor van KCB splijtstofelementenNRG transports - netherlands - from & to reprocessing plants
1999-09Resultaten van radioactiviteitsmetingen aan grondmonsters uit de bodem van de voormalige ITAL-reactorNRG, van Loon ital wageningen - general
1999-06NRG Activities Report 1998NRG petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1999-04Risico berekening transport HFR elementen (naar COVRA)R.Jansma, van Hienen, NRG transports - netherlands - from & to reprocessing plants
1999-03 Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentralesNRG, Konings, Dodd waste - reprocessing, contracts & discussions
1999-03Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales - De BijlagenNRG, Konings, Dodd waste - reprocessing, contracts & discussions
1998-11Uranium in stof uit hangar 8 van Schiphol-OostNRG, A.W.v.Weers depleted uranium - civil - locations bijlmer disaster