Publication Laka-library:
Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een kleiformatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek

AuthorGreenpeace België, W.Weyns
2-03-4-10-12.pdf
DateOctober 2010
Classification 2.03.4.10/12 (BELGIUM - WASTE)
Front

From the publication:

Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een 
kleiformatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek 
door Willy Weyns
Oktober 2010

Samenvatting
Recent presenteerde het Belgische NIRAS 1 het Ontwerp Afvalplan. In dit plan 
kiest NIRAS als ‘referentieoptie voor definitieve geologische berging van 
hoogradioactief en/of langlevend kernafval (B- en C-afval 2) in klei. Dit 
rapport geeft een overzicht van de stand van zaken van wetenschappelijk 
onderzoek naar ondergrondse opslag van radioactief afval in Belgische 
kleilagen.
In België worden twee geologische formaties mogelijk geschikt geacht voor 
kernafvalopslag: de kleien van Boom en van het Ieperiaan. De Formatie van 
Boom komt voor in het noorden van België en loopt door in Nederland. Haar 
dikte en diepte nemen geleidelijk toe naar het noorden. Sinds 30 jaar 
wordt intensief onderzoek gedaan naar de geschiktheid van Boomse klei in 
het ondergronds laboratorium HADES 3 te Mol. Ieperiaanse klei is in Oost- 
en West-Vlaanderen méér dan 100 meter dik, verder oostwaarts wordt de 
klei dunner. Ook hier nemen zowel de dikte als de diepte toe naar het 
noorden. In België zijn de kansen beperkt om een site in diepe klei te 
vinden die voldoet aan de basiscriteria van geometrie (voldoende diepte
 en dikte). Als die er al is, dan ligt die waarschijnlijk nabij de 
 Belgisch-Nederlandse grens.