Publication Laka-library:
Kernenergie in Nederland. Stand van zaken toekomstige ontwikkeling

AuthorRCN
6-06-1-10-05.pdf
DateJune 1972
Classification 6.06.1.10/05 (NUCLEAR LOBBY - NETHERLANDS GENERAL)
Front

From the publication:

atoom energie en haar toepassingen
14e jaargang nr. 7/8
juli/augustus 1972

Inhoud:
Ontwikkeling in de wereldenergievoorziening 163
Dr. ir. H. Hoog (voorzitter van het Bestuur van
het Reactor Centrum Nederland)

Ervaringen met en vooruitzichten van licht-waterreactoren 172
Ir. J. H. Bakker (directeur NV KEMA)

Vooruitzichten van snelle kweekreactoren 178
Ir. A. H. de Haas van Dorsser (directeur
TNO-Neratoom Natriumtechnologie)

Vooruitzichten andere reactoren. 183
Ir. R. G. Schölvinck (Reactor Centrum Nederland)

Kernenergie-onderzoek in Nederland .193
Prof. dr. J. A. Goedkoop (wetenschappelijk
directeur Reactor Centrum Nederland)

De Nederlandse reactorbouwindustrie 204
Ir. M. C. van Veen (Directeur De
Rotterdamsche Droogdok Mij. NV)

Uraniumverrijking en de ultracentrifuge 208
Prof. dr. M. Bagaardt en ir. B. H. van de
Wijngaart (Ultra-Centrifuge Nederland)

Fabricage van splijtstofelementen in Nederland . 216
Ir. W. A. Bonsel (Reactor Centrum Nederland)

Milieuaspecten van elektriciteitsproduktie door kernreactoren . 221
Drs. J. A. G. Davids (Reactor Centrum Nederland)

Veiligheidsaspacten toepassing van kernenergie 227
Ir. G. J. van Daatselaar (Ministerie van Sociale Zaken)