ONDERZOEK EN ADVIES

Met haar uitgebreide documentatiecentrum is Laka een uitstekende bron voor iedereen die informatie over kernenergie of aanverwante onderwerpen zoekt.
Naast het documenteren van informatie doet Laka ook eigen onderzoek, bijvoorbeeld naar het gebruik en de gevolgen van verarmd uranium in militaire toepassingen (wapensystemen).
Het documentatiecentrum staat open voor iedereen die zelf onderzoek wil doen (op afspraak).
Daarnaast doet Laka op verzoek onderzoek in haar documentatiecentrum en heeft ze deskundigheid in huis op het gebied van straling.Scholieren/studenten

Laka wordt regelmatig benaderd door scholieren en studenten die informatie nodig hebben voor het maken van een werkstuk of scriptie. Dat gaat dan meestal over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld radioactief afval in Nederland, de kerncentrale in Borssele, of de vraagstelling dat kernenergie zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem.
Meestal selecteert Laka zelf de informatie en wordt het tegen onkosten opgestuurd. Met name studenten doen vaak liever zelf onderzoek in het archief. Zij weten immers het beste in welke richting het onderzoek gaat.Media

Een tweede belangrijke groep is de media. Bij het voorbereiden van een artikel of een documentaire kan men bij Laka terecht voor achtergrondinformatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bepaalde installatie of over de politieke situatie in een bepaald land. Voor het doen van onderzoek in het documentatiecentrum vraagt Laka een financiële vergoeding voor de arbeidskosten.
Het snel opzoeken en faxen van een paar artikelen of het geven van een korte telefonische uitleg over een onderwerp kost natuurlijk niets. Natuurlijk zijn er, behalve kopieëerkosten, ook geen kosten verbonden als men zelf in het documentatiecentrum komt zoeken.Advies over straling

Laka wordt vaak benaderd met vragen over straling, bijvoorbeeld over lokaties en gebouwen waar in het verleden met radioactieve stoffen is gewerkt. Onderzoek door Laka kan bestaan uit een historisch onderzoek in haar documentatiecentrum naar de gebruikshistorie van een dergelijk complex. Daarnaast kan Laka stralingsmetingen verrichten en uitleg geven aan betrokkenen over de risico’s van straling.
Vaak zijn het direct betrokkenen die Laka om advies vragen. Maar ook lokale overheden benaderen op eigen initiatief Laka. Voor advies aan individuele vraagstellers brengt Laka geen kosten in rekening. Bij dergelijke projecten zijn vaak gemeentelijke overheden op één of andere manier belanghebbende. Zij kunnen bijvoorbeeld Laka vragen om omwonenden als onafhankelijke adviseur bij te staan. Voor dergelijke opdrachten rekent Laka een onkostenvergoeding van 60 Euro per uur.
Voorbeelden van projecten zijn de sloop en sanering van het NIKHEF complex in Amsterdam, het gekraakte ITAL in Wageningen, thoriumvervuiling bij een gaskousjesfabriek in Amsterdam, advies over de verbranding van verarmd uranium bij de Bijlmerramp en onderzoek voor de Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA).
lees meer over NIKHEF
lees meer over ITAL
lees meer over gaskousjesfabriek
lees meer over Bijlmerramp
lees meer over CORAOverig

Ook al bent u geen scholier, journalist of omwonende, u kunt altijd terecht bij Laka voor vragen over kernenergie of straling. Omdat u bijvoorbeeld gewoon geïnteresseerd bent in wat achtergrondmateriaal over de ramp in Tsjernobyl. Of omdat u meer wilt weten over kernfusie, de opslag van radioactief afval in zoutkoepels, kerncentrales in de buurt van uw vakantieadres, etc. Een simpel telefonisch antwoord kost u niets. Voor het kopieëren en opsturen van materiaal uit het documentatiecentrum berekenen we alleen de kopie- en portokosten.