Publication Laka-library:
Energie 1976, 2e interimrapport

Author2e kamer
Date1975
Classification 1.01.0.00/22 (GENERAL)
Front

From the publication:

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WETENSCHAPSBELEID
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 17 augustus 1976

Bij deze ontvangt u het tweede interimrapport van de LSEO, getiteld
<>. Overwegingen ten behoeve van een Nederlands Nationaal
Programma voor Energieonderzoek (LSEO 801 ). Dit rapport is te beschouwen
als een aanvulling op en een uitwerking van het eerste interimrapport u
aangeboden bij mijn brief van 17 januari 1975 (Tweede Kamer, zitting
1974-1975, 13 250, nrs. 1 en 2).
In het onderhavige rapport zijn de overwegingen uiteengezet die ten
grondslag liggen aan het door de LSEO voorgestelde nationale onderzoekprogramma,
dat ik u bij afzonderlijke brief heb toegezonden.
Het kabinet heeft zich beraden op de aanbevelingen en de voorstellen die
in het tweede interimrapport en het voorgestelde nationale onderzoekprogramma
zijn vervat en tekent daarbij het volgende aan.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.