the Laka catalogue

Overview on author 2e-kamer

datetitleauthorcategory
2009-09 Joint Convention questions posted to The Netherlands in 2009: The Netherlands 3rd national report 2009: Supplement Questions and Answers2e Kamer waste - general
2002-08Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB-deel 1: Ontwerp Planologische kernbeslissing2e Kamer new nuclear power plants - site selection
2002Energierapport 2002. Tweede Kamer, 2001-2002, 28241, nr.22e Kamer general
1998-03Opwerkingscontracten, Handelingen in de Tweede Kamer2e Kamer waste - reprocessing, contracts & discussions
1998Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen… (Mijnbouwwet)2e Kamer waste - geological disposal in salt/clay
1994Herziening tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening. Deel 2: reacties op ontwerp PKB2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1990Wetenschapsbudget 19912e Kamer general
1988-12Verslag mondeling overleg Electriciteitsplan 1989 -19982e Kamer electricity - price / capacity / consumption
1986-05Tsjernobyl. Handelingen Tweede Kamer2e Kamer chernobyl accident - consequences the netherlands - general
1986Elektriciteitswet '86 stukken 2e kamer2e Kamer general
1985-05Regeringsstandpunt mbt Eindrapport van de Maatschappelijke discussie Energiebeleid vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Antwoorden kamervragen2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1984Vragen over OPLA, MINSK2e Kamer waste - storage above ground - site selection
1984Organisatie Elektriciteitsvoorziening2e Kamer utilities - other/general
1983-03Antwoorden Kamervragen Commissie Beek2e Kamer costs
1982-08Zonder titel2e Kamer general
1982Wetenschapsbeleid 19822e Kamer general
1980-10KEMA-afval2e Kamer kema arnhem - waste
1976-07 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening RARO Deel C: advies2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1976 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel B: Analytisch overzicht van de meningsuitingen2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1975-07 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 19752e Kamer new nuclear power plants - site selection
1975Interimrapport van de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek2e kamer, LSEO general
1975National Energy Research Steering Group2e kamer, LSEO general
1975Energie 1976, 2e interimrapport2e kamer general