Publication Laka-library:
Energiebeleid, stimuleringsprogramma warmte/krachtkoppeling

AuthorMin. EZ
DateNovember 1987
Classification 1.01.0.00/30 (GENERAL)
Front

From the publication:

9e vergadering:
Vaste commissie voor Economische Zaken*
Maandag 16 november 1987
Voorzitter: Van der Sanden
Aanwezig zijn 8 leden der Kamer, te weten: Braams, Lansink, Zijlstra, 
Tommel, Van Rijn-Vellekoop, Leerling, Lankhorst en Van der Sanden,
en de heer De Korte, minister van Economische Zaken, die vergezeld is
van enige ambtenaren.

Aan de orde is de behandeling van het deel Energiebeleid van
hoofdstuk XIII (Economische Zaken) van de rijksbegroting
voor 1988 (20200-XIII) en de notitie Stimuleringsprogramma
Warmte/Kracht-Koppeling (20045).

De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik werd dezer dagen
getroffen door een artikel in Nucleonics Week van een maand geleden
over de lotgevallen van een elektriciteitsonderneming
in de Verenigde Staten met de naam Public Service
of New Hampshire. Dit is het eerste zogeheten "investor owned" 
-elektriciteitsbedrijf dat sinds de depressie
van de jaren dertig surséance van betaling heeft aangevraagd. Dit komt
doordat het 70% van haar vermogen in de kerncentrale Seabrook heeft
geïnvesteerd en de elektriciteitstarieven te laag zijn om de kosten 
eruit te halen.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.