Publication Laka-library:
Straling en kerncentrales

AuthorMin. VROM
DateDecember 1992
Classification 1.01.0.60/44 (EMERGENCY PLANS)
Front

From the publication:

Waarom deze brochure
Woont u in de buurt van een kerncentrale? Dan bent u waarschijnlijk
geïnteresseerd in informatie over straling, radioactiviteit
en de werking van kerncentrales. In deze brochure komen die onderwerpen
aan de orde. Bovendien vindt u meer informatie over
de voorzorgsmaatregelen die uw gemeente en de rijksoverheid
hebben getroffen voor het geval er ernstige storingen optreden in
de kerncentrale.
Een ongeluk met een kerncentrale is voor de meeste mensen
niet iets om dagelijks bij stil te staan. De kans op een ongeval is
klein, maar toch niet voor honderd procent uit te sluiten. De gemeenten
in de buurt van een kerncentrale hebben daarom een
rampbestrijdingsplan gemaakt. In draaiboeken die bij dit plan
horen staat precies wat brandweer, politie, GGD en de gemeenten
moeten doen bij een ongeval met de kerncentrale.
Binnen de Europese Gemeenschap is afgesproken dat alle
mensen die in de buurt van een kerncentrale wonen, voorlichting
krijgen over de maatregelen die genomen worden als er een
ernstige storing optreedt in de nabijgelegen kerncentrale, waarbij
radioactiviteit vrijkomt. Deze brochure sluit aan op de voorlichting
die uw gemeente geeft over rampen in het algemeen en het sirenealarm.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.