Publication Laka-library:
Jaarverslag Onderzoeksprogramma NRG 2013

AuthorNRG
1-01-8-50-103.pdf
DateDecember 2014
Classification 1.01.8.50/103 (PETTEN RESEARCH LOCATION - NRG/ECN/RCN - GENERAL)
Front

From the publication:

Introductie

Landen met een nucleair programma, zoals Nederland,
doen onderzoek om hun nucleaire kennis in stand te
houden en uit te breiden. NRG voert in opdracht van de
Nederlandse overheid maatschappelijk relevant nucleair
onderzoek uit. De financiering wordt jaarlijks afgestemd
met de het Ministerie van Economische Zaken.
De Nederlandse overheid stelt vier prioriteiten aan het
onderzoek van NRG:
1	Het waarborgen en continu verbeteren van
nucleaire veiligheid
2 Het beschermen van mens en milieu tegen straling
3	Het optimaliseren van oplossingen voor radioactief afval
4 Het realiseren van een CO2-arme toekomst

Naast het in dit verslag beschreven publiek
gefinancierde onderzoek is NRG commercieel actief
met onderzoeksopdrachten uit de private sector.
NRG werkt onder meer voor de olie- en gasindustrie,
de halfgeleiderindustrie en de nucleaire industrie.
Daarnaast worden er in de HFR op grote schaal
medische isotopen geproduceerd voor de
(internationale) nucleaire geneeskunde.

NRG richt zich vooral op praktisch en toegepast
onderzoek waarbij nadrukkelijk de verbinding met de
stakeholders gezocht wordt. Daarnaast participeert
NRG namens ons land in toekomstgerichte Europese en
internationale onderzoeksprogramma’s en projecten.
Voorbeelden zijn het kernfusieproject ITER en het
onderzoeksproject ARCHER, dat alle R&D op het gebied
van hogetemperatuurreactoren bundelt.
Het publieke toegepaste onderzoek van NRG is grofweg
te verdelen in:
• Bureaustudies: modelleren, simuleren, berekenen,
adviseren etc.
• Experimenteel onderzoek in de Hoge Flux Reactor
(bestralingen) en laboratoria: kwalificaties en tests
• Publieksvoorlichting: de pers en het publiek voorlichten
over het internationale onderzoekswerk van NRG.