Publication Laka-library:
Radioactief Afval verwerking

AuthorRCN
Date1974*
Classification 1.01.8.50/106 (PETTEN RESEARCH LOCATION - NRG/ECN/RCN - GENERAL)
Remarks origineel, later reprint door ECN (1.01.8.50/22) en iets gewijzigde versie (1.01.8.50/43)
Front

From the publication:

De Groep Radioactief Afval (G.R.A.) van het Reactor Centrum Nederland 
te Petten zorgt voor het behandelen, opslaan en lozen van radioactieve 
afvalstoffen van RCN Euratom-Petten, Philips Duphar-Petten en van het 
afval verzameld door onze bevoegde ophaaldienst.
Het doel van de radioactieve afvalbehandeling is het op verantwoorde wijze 
verwerken van het afval, zodat dit geen gevaar oplevert voor de 
volksgezondheid. Daarnaast heeft de G.R.A. als taak: het decentamineren van 
besmette apparatuur en van besmette kleding.

INLEIDING
Radioactief afval bestaat uit een hoeveelheid niet-radioactief materiaal 
waarop of waarin radioactieve nucliden aanwezig zijn. Bij de behandeling van 
het afval wordt in hoofdzaak gewerkt volgens 2 principes.
1. Het afval reinigen en verdunnen, zodat de activiteit in het milieu niet meer
meetbaar is. Deze methode wordt gebruikt bij afvalwater.
De huidige lozingsvergunning voor afvalwater in de Noordzee geeft
toestemming water te lozen met een maximum concentratie van 2.1 G-' Ci/ m3
tot een maximum van 15 mCi per 24 uur.
2. Het afval met het daarin aanwezige radieactieve materiaal concentreren tot
een zo klein mogelijk volume. Het concentraat kan dan ingepakt worden,
eventueel gemengd met cementpoeder, in stalen vaten en beton.
Deze vaten werden tot nu toe in de Atlantische Oceaan gedumpt in een internationaal
aangewezen gebied.
In 1973 werden 1500 vaten, in internationaal verband (NEA), op deze wijze
afgevoerd. Om u een indruk te geven van de hoeveelheden
afval die verwerkt moeten worden en de hoeveelheden goederen die worden
gereinigd volgt hier een overzicht van het jaar 1973.

*) Estimated date

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.