the Laka catalogue

Overview on author nederland

datetitleauthorcategory
2019-04 Position Paper Bijdrage Kernenergie aan het halen van de klimaatdoelstellingen Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2018-11 Het klimaat rond kernenergie. Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan? WISE Nederland np & greenhouse effect - nuclear power yes or no solution & scenarios
2017-11 Medical isotopes. Global importance and opportunities for the Netherlands in a European context Nucleair Nederland miscellaneous - radio isotopes - nuclear medicine / medical applications
2017-04 Medische isotopen. Belang voor de wereld en kansen voor Nederland Nucleair Nederland miscellaneous - radio isotopes - nuclear medicine / medical applications
2017-02 Kernenergie voor onze toekomst - Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2016-10 Kernenergie voor onze toekomst - Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2014-11 Toekomstige kosten kerncentrale Borssele – Heeft Delta genoeg geld? H.Damveld, WISE Nederland borssele i - general
2013* Stable isotopes Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - stable isotopes production
2011-04 Tsjernobyl 25 jaar na dato: 26 april 1986 - 26 april 2011 Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2011-04 Tsjernobyl 25 jaar na dato: 26 april 1986 – 26 april 2011 Nucleair Nederland nuclear lobby - employers / kivi / large scale consumers
2010-12 Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning. Uitbreiding van de productiecapaciteit naar 6.200 tSW/jaar van URENCO Nederland B.V. te Almelo Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2008-09 Radioactiviteit en straling. Natuurlijk nuttig. Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2008-05 Radioactiviteit: natuurlijk nodig! Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2007 Radioactiviteit en straling - Natuurlijk nuttig! Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2005 Enriching the future (english) Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - general
2005 Enriching the future (dutch) Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - general
2004-04 Mileujaarverslag 2003. Markt, Maatschappij en Milieuzorg Electrabel Nederland utilities - other/general
2003-05 Milieueffectrapport Uraniumverrijkingsindustrie Urenco Almelo, behorende bij aanvraag 16 mei uitbreiding naar 3500 tSW/jaar Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2001-06 Wetgeving stralingsbescherming Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
2000 Licht op klimaatonderzoek; onderzoek in het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering Programmabureau NOP, Nederlands Onderzoeksprogramma np & greenhouse effect - co2 reduction and climate change
1999-12 Kernenergiewet Band 1: Tekst van de Wet; Toelichting; Uitvoeringsvoorschriften met aanvullingen) Nederlandse Staat, C. Thijssen liability / insurance / legislation
1999-12 Kernenergiewet Band 2: Internationale regelingen; Wet aansprakelijkheid ongevallen; Wet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
1992-07 Verdrag van Washington Nederland, United Kingdom, Germany, USA. urenco/ucn almelo - general
1992* The Uranium Enrichment Plant Almelo Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - general
1991 Kernenergiewet (zesde druk, 3e gecumuleerde aanvulling) Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
1990-10 The ICRP recommendations for the 90s Nederlandse Vereniging Stralingshygiene radiation - standards
1990 Individuele dosiscontrole van werkers. Nederlandse Vereniging Stralingshygiene radiation - employees
1990 Het verzamelen, bewerken, opslaan en het zich ontdoen van afval waarin zich radioactiviteit bevindt Nederlandse Vereniging Stralingshygiene applications radionuclides - other
1989 Kernenergiewet (zesde druk) Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
1989 Opvang van ongevallen en incidenten bij het werken met ioniserende straling Nederlandse Vereniging Stralingshygiene emergency plans
1986-11 Beschikkende op de beroepen ingesteld door…. (…) (wijziging beschikking 18-4-1980). Koninklijk besluit nr. 26 Staat der Nederlanden borssele i - licensing & legal procedures
1986-05 Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting waarvoor laatstelijk vergunning is verleend...... Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1983-06 Kernenergie en mensenrechten Nederlands Juristen Comite atomic state - general
1983-05 Kernenergie? Da's geen werk! Manifest Demo 14-5 Antwerpen Energiekomite Zuid-Nederland belgium - general
1983-01 Tussenrapport Bijlage 10: Opinie onderzoek Stuurgroep BMD, Nederlandse stichting voor Statistiek public opinion - broad societal discussion
1982 Kernenergiewet: 2e gecumuleerde aanvulling Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
1981-12 Kernenergiewet Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
1981-02 Energie: De toekomst onder ogen zien Raad van Kerken Nederland opinion - civil society
1981 Kernenergie in de Filippijnen Filippijnengroep Nederland philippines
1981 Actieradius Kernenergie Vereniging Nederland nuclear lobby - netherlands general
1980-05 Stralingshygiene en maatschappij: een risico in perspectief Nederlandse Vereniging Stralingshygiene radiation - consequences - other
1980* Urenco Nederland BV (Corporate brochure) Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - general
1979-09 Koninklijk Besluit. Beschikkende op de beroepen ingesteld door….(…) (wijziging beschikking 18 juni 1973) Staat der Nederlanden borssele i - licensing & legal procedures
1978 Kernenergie. De kerken een zorg Raad van Kerken Nederland opinion - civil society
1977 Elektriciteitswet Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
1976-04 Kern? Energie. oa. gevolgen kerncentrale in Eemsmondgebied Energiegroep Noord-Nederland new nuclear power plants - site selection
1976-04 Kernenergie. Een overzicht van problemen rond kernenergie met een studie over de gevolgen van de vestiging van een kerncentrale bij de Eemsmond Energiegroep Noord-Nederland opinion - civil society
1975-09 Beschikkende op de beroepen ingesteld door…. (…) (wijziging beschikking 23-3-1972) Staat der Nederlanden borssele i - licensing & legal procedures
1974-04 Praktische handleiding bij een lessenreeks over kernenergie en alternatieve energiebronnen Edukatieve Werkgroep V.V.N. Nederland educational, material for schools
1970-03 Verdrag van Almelo Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk urenco/ucn almelo - general
1967-05 Kernenergie in Japan Nederlandse ambassade japan - general
1965-10 Industriële toepassing van Activeringsanalyse Nederlands Atoomforum applications radionuclides - other
1964-11 Application of large Radiation sources in industry Nederlands Atoomforum applications radionuclides - other
1957 Water, Bodem, Lucht Nederlandse vereniging tegen water- Bodem- en Luchtverontreiniging radiation - consequences - other
Overeenkomst tussen Nederland, BRD en België enerzijds en de SBK anderzijds inzake deelneming in het risico mbt de SNR 300 BRD, Belgie, Nederland germany - kalkar - dutch involvement

*: Estimated date