Publication Laka-library:
Jaarverslag ANVS 2019

AuthorANVS
1-01-0-01-5.pdf
DateMay 2020
Classification 1.01.0.01/5 (GENERAL - ANVS / KFD (DUTCH REGULATORY AUTHORITY))
Front

From the publication:

Voorwoord
De eerste vijf jaren zitten erop. Op 1 augustus 2017 werd de wet van kracht die de ANVS instelde als zelfstandig
bestuursorgaan (zbo), maar op 1 januari 2015 gingen we van start als aparte organisatie binnen het ministerie van
(toenmalig) Infrastructuur en Milieu.

In het jaarverslag van 2018 keken we terug op een positieve internationale toetsing aan de standaarden van het
Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). De uitkomst daarvan was dat Nederland met de ANVS als zelfstandige
autoriteit voldoet aan de internationale eisen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In 2019 is
daarop de eerste wettelijke evaluatie van het zbo ANVS uitgevoerd. Volgens de onderzoekers is de algemene conclusie dat de
ANVS het de afgelopen jaren goed heeft gedaan. Dat onderstreept dat we erin geslaagd zijn met elkaar een stevige
organisatie te bouwen. Dit is gelukt dankzij de medewerkers die zich vanaf het begin volledig hebben ingezet voor onze
missie, het bewaken en bevorderen van de veiligheid, én dankzij de medewerkers die zich de afgelopen vijf jaren daarbij
hebben aangesloten. Want één van de successen van de vorming van de ANVS is dat jonge, goed gekwalificeerde mensen bij
ons willen werken. Wij zijn al die medewerkers dankbaar voor hun voortdurende inzet voor de ANVS.

Naast de externe evaluaties hebben wij als ANVS onze eigen organisatie tegen het licht gehouden. Die bevindingen hebben
we gecombineerd met een aantal belangrijke verbeterpunten uit de zbo-evaluatie. Dat leidde ertoe dat we de verschillende
verantwoordelijkheden die we als ANVS hebben beter willen onderscheiden. Daarbij gaat het om (1) bevoegd gezag, (2)
voorbereiding en uitwerking van beleid-, wet en regelgeving en (3) de kennisfunctie op ons terrein. Hierop hebben we de
organisatiestructuur aangepast per 1 januari van 2020. Een belangrijk doel hierbij is om de keten voor het bewaken en
bevorderen van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en beveiliging verder te versterken.

In dit jaarverslag kunt u lezen dat naast deze evaluaties en verdere organisatieontwikkeling ons werk in 2019 gewoon is
doorgegaan. We hebben toezichtsprojecten uitgevoerd en gereageerd op signalen uit de buitenwereld. We hebben kaders
gesteld voor het veilig omgaan met nucleaire toepassingen en/of met ioniserende straling en daarop toegezien. Want daar
staan we voor en daar gaan onze medewerkers voor. Voortdurend verbeteren is ons principe, maar het is de uitvoering die telt.

Het bestuur van de ANVS,
Jan van den Heuvel en Marco Brugmans