Publication Laka-library:
Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1998

AuthorMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD
1-01-0-03-19.pdf
DateJune 1999
Classification 1.01.0.03/19 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                 RT99-224.256
Kernfysische Dienst

Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige
nucleaire installaties gedurende 1998.

Inleiding

In 1998 zijn 10 gebeurtenissen in kernenergiecentrale Borssele schriftelijk aan de Kernfy-
sische Dienst gemeld. Daarnaast is de Kernfysische Dienst geïnformeerd over relevante niet-
meldplichtige opgetreden gebeurtenissen. Hiervan is één gebeurtenis, die op 10 december
1998 optrad, opgenomen in dit verslag.
Bij de kernenergiecentrale Dodewaard, die op 26 maart 1997 definitief uit bedrijf genomen is,
zijn 8 meldingsplichtige gebeurtenissen opgetreden en bij de overige nucleaire installaties 3.

De meldingen vinden vanaf 1987 plaats op basis van het nationaal storingsmeldingssysteem.
Dit systeem is onder meer gebaseerd op het "Incident Reporting System" (IRS) van het Inter-
nationaal Atoom Energie Agentschap (lAEA). Deze meldingen staan los van de melding in
geval van een dreigend ongeval waarbij de alarmregeling van de betreffende nucleaire
installaties in werking treedt.

De categorie-indeling wordt op basis van de "International Nuclear Event Scale" (INES)
vermeld. Deze indeling van INES-niveau 0 tot INES-niveau 7 is door het lAEA en het Nucle-
aire Energie Agentschap van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwik-
keling (NEA/OESO) vastgesteld als middel om de emst van gebeurtenissen bij nucleaire
installaties in consistente termen aan de bevolking duidelijk te maken.

Van de bovenvermelde gebeurtenissen zijn er 20 op INES-niveau 0 en 2 op INES-niveau 1
ingeschaald. Gebeurtenissen op INES-niveau 0 betreffen afwijkingen die ieder op zich van
geen belang zijn voor de nuc1eaire veiligheid. Deze afwijkingen worden op systematische
wijze aan een nadere analyse onderworpen zodat adequate maatregelen getroffen kunnen
worden.
Gebeurtenissen op INES-niveau 1 betreffen storingen die van belang zijn voor de nucleaire
veiligheid waarbij de bedrijfsvoorwaarden word