Publication Laka-library:
Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 1999

AuthorMin. VROM, KFD
1-01-0-03-20.pdf
DateJuly 2000
Classification 1.01.0.03/20 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

~ Mirlisterie van Volkshuisvesting,
'"-.-" Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
     Directoraat-Generaal Milieubeheer                                        De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie
     Inspectie Milieuhygiëne                                             voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
     Kernfysische Dienst                                               Milieubeheer van de Tweede Kamer
                                                             Postbus 20018
                                                             2500 EA DEN HAAG     Uw kenmerk                             Uw brief                   Kenmerk          Datum
                                                                              18 JULI 2000
                                                             IMH-KFD/290600002L
     Onderwerp

     Het functioneren van de Nederlandse nucleaire installaties in 1999


      Geachte Voorzitter,

      Tijdens het kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de Nota inzake het kernongeval nabij
      Harrisburg (V.S.) heeft de toenmalige Minister van Sociale Zaken toegezegd, jaarlijks te rapporteren
      over het veilige functioneren van de Nederlandse nucleaire installaties.

      Naar aanleiding hiervan doe ik u in de bijlage toekomen een overzicht van de meldingsplichtige
      gebeurtenissen in het jaar 1999 bij de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij drie andere
      nucleaire installaties in Nederland.

      Zoals uit het ov