the Laka catalogue

Overview on author kfd

datetitleauthorcategory
2014-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2013Min.IL&T, KFD accidents
2013-09 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2012Min.IL&T, KFD accidents
2013-01 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011 Min.IL&T, KFD accidents
2011-11 Dutch stress tests: National progress reportMin. EL&I, KFD, EC borssele i - general
2011-09 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010Min. VROM, KFD accidents
2011-08 Responsplan: Nationaal Plan KenongevallenbestrijdingMin. VROM, KFD emergency plans
2011-03 Beoordelingsrapport veiligheidstechnische onderbouwing behorende bij de aanvraag Brandstofdiversificatie KCBMin. VROM, KFD, Versteeg, v Leeuwen borssele i - licensing & legal procedures
2010-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009Min. VROM, KFD accidents
2009-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2008KFD, Min. VROM accidents
2009-03 Veertig jaar nucleair toezicht (Kernfysische Dienst)Min. VROM, KFD general
2008 Storingsrapportage 2007. Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties in 2007KFD, Min. VROM accidents
2007-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2006 (Storingsrapportage 2006)KFD, Min. VROM accidents
2006-05 Nucleaire installaties in Nederland. Rapportage 2005KFD, Min. VROM accidents
2005-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2004 (Storingsrapportage 2004)KFD, Min. VROM accidents
2004-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2003 (Storingsrapportage 2003)Min. VROM, KFD accidents
2003-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2002Min. VROM, KFD accidents
2002-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en bij de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2001Min. VROM, KFD accidents
2002Opslag en vervoer. Handhaving Kernenergiewet bij opslag tijdens vervoer van radioactieve stoffen in de periode 2000-2001A.C.Koolwijk, Min. VROM, KFD transports - netherlands - general
2001-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 2000Min. VROM, KFD accidents
2000-07 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 1999Min. VROM, KFD accidents
1999-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1998Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1998-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1997Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1997-05 Gebeurtenissen in 1996 in de kerncentrales Borssele en Dodewaard en bij de vergunninghouders ECN en COVRAMin. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1996-07 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1995Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1995-08 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1994Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1994-10 Storingen in de kerncentrales Borrsele en Dodewaard gedurende 1993Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1993-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1992Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1993-06Dutch procedures guide for conducting Probabilistic Safety Assessment of nuclear power plants (Level 1)KFD new nuclear power plants general
1992-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1991Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1991-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1990Min. Sociale Zaken & werkgelegenheid, KFD accidents
1988Actieplan "Veiligheid van Kerncentrales". Veiligheidsstudies Borssele DodewaardKFD nuclear safety - reactors - pressurized water (pwr) / boiling water (bwr)
1987-02Post-OSART-werkplan kerncentrale BorsseleKFD borssele i - general
1987-02Overzicht van voorbeelden die niet in het OSART rapport zijn opgenomenKFD borssele i - general
1981-08Resultaat van studie naar veiligheid van Canadese zwaarwater reactor CANDUKFD, ECN, KEMA nuclear safety - reactors - candu