Publicatie Laka-bibliotheek:
Vooruit met nieuwe energie

AuteurWerkgroep Gelders Kongres
Datummei 1983
Classificatie 1.01.0.00/11 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Vooruit met nieuwe energie
Werkgroep Gelders Kongres

INLEIDING
U, die dit boek ter hand hebt genomen, bent op
de een of andere manier bezorgd over bepaalde
zaken in onze samenleving. Waarschijnlijk vindt
u dat het milieu in gevaar is, of misschien bent u
tegen kerncentrales. Het kan ook zijn dat u iets
met alternatieve energie wilt gaan doen. Misschien
bent u lid van een vakbond die zich bezig moet
gaan houden met de omzetting van oorlogs- in
vredesindustrie. Of maakt u zich bezorgd over de
ondemocratische gang van zaken in politiek en
bedrijfsleven. Zo zijn er veel mensen, en gelukkig
maar, want er is reden voor bezorgdheid.
Maar bezorgdheid is niet voldoende; we moeten
ook aan de slag. Er moeten dingen bedacht en
gedaan worden. Velen van ons pakken ook werkelijk
iets aan. Ze doen mee aan een demonstratie,
voeren een proces tegen een kerncentrale, bedenken
een alternatief werkgelegenheidsplan en zo
meer. En dan komen ze elkaar tegen ... : wie bezorgd
is over het milieu, stuit op ondemocratische
praktijken van bedrijven en overheden. Wie tegen
kerncentrales vecht, ziet de samenhang met kernwapens.
Wie voor de vrede werkt, komt in botsing
met wapenfabrieken die 'voor werkgelegenheid
zorgen'. En zo kunnen we doorgaan. Steeds vaker
buigen mensen uit verschillende bewegingen - antikemenergie-,
vredes-, milieu-, Derde Wereld- en
vakbewegingen - zich gezamenlijk over gemeenschappelijke
vragen. Vragen die veelal in wezen
draaien om: hoe moeten we omgaan met het
milieu, met elkaar, met de Derde Wereld, met
energie, met arbeid, met de vijand enzovoort.
Zo kwam ook het initiatief tot een Gelders Congres
tot stand. Dit boek is zowel een verslag als
een voortzetting ervan. Mensen uit verschillende
bewegingen maakten zich met name bezorgd over
wat zich in hun regio afspeelde op het gebied van
kernenergie. Zowel wat betreft kerncentrales als
kernwapens. De regio waar deze mensen vandaan
komen - het oostelijk deel van Gelderland en
het aangrenzende Duitse gebied (de Euregio) -
bevat een bijna volledige kernenergiecyclus en
een uitgebreid arsenaal kernwapens. Bovendien
zijn er plannen voor nog veel meer. En dat in een
zo dicht bevolkt gebied.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.