Publicatie Laka-bibliotheek:
Energiepolitiek

AuteurKU Nijmegen
Datumseptember 1981
Classificatie 1.01.0.00/16 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Energiepolitiek

VOORWOORD
In de maanden november en december 1980 organiseerde het Studium Generale van
de Nijmeegse universiteit een lezingencyclus rond het thema "Energiepolitiek".
Deze cyclus werd geconcentreerd rond een aantal thema's die relevant geacht
werden voor de energiediscussie in Nederland van dat moment. Aangezien de besproken
thema's relevant blijven, werd besloten een verslagboek van de cyclus
samen te stellen.
Van verschillende sprekers was de tekst van hun lezing reeds voorhanden; de
anderen werd gevraagd hun lezing alsnog op papier te zetten.
Herman Verhagen was wegens ziekte verhinderd zijn voordracht te houden. De
tekst van de lezing die hij van plan was te houden, is in deze uitgave opgenomen.
De lezingen van Gerard Aupers en Leo Jansen zijn niet in dit verslagboek opgenomen.
In overleg met hen werd gekozen voor een bestaand artikel over de
door hen besproken thema's.
Bij de volgorde van de artikelen is de volgorde van de lezingen aangehouden.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.