Publicatie Laka-bibliotheek:
Energie veelzijdig belicht

AuteurSNEF
Datum1988*
Classificatie 1.01.0.00/26 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Uitgangspunten van het NEF

De energievoorziening in de Westerse wereld en in Nederland blijft in beweging.
Recente ontwikkelingen van de olieprijzen, de weer aangewakkerde discussie over 
kernenergie, vragen over het milieubeleid en de doorgaande ontwikkeling van 
alternatieve bronnen zijn er voorbeelden van.
De informatie over energie en energievoorziening is vaak onoverzichtelijk. Het NEF
is opgericht om overzichtelijkheid te bieden aan degenen die belang hebben bij een
duidelijk beeld van energie en energievoorziening in Nederland en daarbuiten. Dat
zijn bedrijven en (overheids)instellingen, maar ook de individuele burgers.

Initiatiefnemers van het NEF zijn:
- de industrie
- onderzoekinstellingen
- elektriciteitsproduktiebedrijven.
Het NEF wil kansen en groei van de Nederlandse industrie helpen uitbouwen,
zowel in eigen land als in concurrentie met het buitenland. De huidige periode 
van lage energiekosten biedt gelegenheid tot bezinning over de koers die op het 
gebied van de energievoorziening moet worden uitgestippeld. Deze brochure wil 
daartoe een aanzet geven.
Uitgangspunt voor het NEF is dat we zuinig moeten zijn met relatief schaarse
grondstoffen, dat duurzame energiebronnen maatschappelijk rendabel worden gebruikt en
dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met milieu- en met gezondheidsaspecten
bij het opwekken van energie. De overheid, het bedrijfsleven en particulieren
moeten zich inspannen om met betrekking tot de gebruikte energiebronnen een aanvaardbaar
compromis te vinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de invloed
die huidige beslissingen voor de toekomst kunnen hebben.

Samenvattend komen de uitgangspunten op het volgende neer:
1. het nemen van grondstof-besparende maatregelen dient te worden bevorderd;
2. de keuze van de energiebronnen mag niet gaan ten koste van de toekomstige
samenleving;
3. de voor- en nadelen van de keuzen van energiebronnen dienen zorgvuldig te
worden afgewogen;
4. geen enkele energiebron mag bij voorbaat worden uitgesloten.

*) Geschatte datum

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopie├źn.